Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace
Starší příspěvky:12

Požadavky k předmětu

- obalený sešit 523 s výzdobou na první straně

- nalepená bezpečnost, kritéria hodnocení a sebehodnocení dle instrukcí učitele

Dodržování pravidel a pokynů při práci s digitálním zařízením

- seznámení se s PC učebnou (a jejím HW vybavením)

- bezpečnost a zásady při práci s PC

- kritéria hodnocení

Hygiena a ergonomie na pracovišti

- jak správně sedět u PC

Zápis

- ke stažení (PDF)

Časová dotace 2 hod.

Žáci:
 • pojmenovávají jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracují, vysvětlí, k čemu slouží
 • dodržují pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením
 • definují, co je to hardware
 • rozdělují hardware do skupin podle způsobu zpracovávání dat
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • pracovní list zde (PDF)
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci:

 • orientují se v tématu software - aplikace
 • rozdělují software do skupin
 • zapínají a vypínají aplikace
 • pracovní list zde (PDF)

Žák:

 • rozpoznává druhy softwaru
 • pracovní list zde (PDF)
Digitální zařízení - práce s myší
Žáci:
 • ovládají počítačovou myš a její tlačítka, ovládají aplikace myší
 • nastavují vlastnosti jednotlivých tlačítek a jejich rychlost
 • nastavují kurzory
 • ovládají 2x klik
 • dokáží nastavit PC myš pro praváka i leváka
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • prezentace zde
 • cvičení na práci s myší zde
 • časová dotace 2 hodiny
 • test (Vala) - zde

Žák :

 • dokáže vyhledávat znaky na klávesnici
 • rozlišuje alfanumerickou a numerickou klávesnici - aktivně je používá
 • edituje digitální text
 • uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • časová dotace 2 hodiny
 • pracovní listy k tématu  - zde
 • test (Ně)
 • cvičení na jednoduché ovládání počítače

Žáci:

 • editují text v dostupném editoru
 • formátují texty
 • pracují s obrázky
 • vytváří bitmapový obrázek v Malování a vkládají do editoru
 • zápis zde (PDF)
 • časová dotace 2 hod.

 


Žáci: 

 • najdou a spustí správnou aplikaci pro tvorbu obrázků
 • vytvoří obrázek
 • ovládají klikání a tah myší
 • nakreslí čáry a používá nástroje na vybarvování
 • používájí nástroje krok zpět, zoom
 • ovládají klávesouvou zkratku CTRL+C (V) - použití schránky PC
 • dodržují pravidla a pokyny při práci
 • uloží svoji práci do souboru
 • zápis učiva ke stažení zde (PDF)
 • učivo online odkaz zde (www)
 • hodina kódu - programování
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci:

 • rozeznávají druhy připojení k internetu
 • dokáže komunikovat pomocí internetu
 • propojuje digitální zařízení k internetu
 • spouští online aplikace
 • pamatuje si svá hesla
 • přihlásí a odhlásí se k účtu
 • rozpozná zvláštní chování PC a přivolá pomoc dospělého
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci:

 • pamatují si a chrání heslo
 • přihlásí se a odhlasí z Office 365
 • spouští online aplikace, které potřebuje k práci
 • rozpozná rizika a výhody virtuálního světa
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci:

 • sdělí informaci obrázkem
 • předávají zakódovanou informaci obrázkem
 • řeší zokódované zprávy pomocí emodži, piktogramu, textu, čísla, znaku
 • rozkódují kódované informace a správně je interpretují
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • pracovní list ke stažení zde (PDF)
 • test ()
 • časová dotace 2 hodiny

Žák:

 • pracuje s daty
 • doplní posloupnost prvků
 • umístí data správně 
 • doplní data správně
 • nahradí chybná data za správná
 • zápis k tisku zde (pdf)
 • pracovní list zde (pdf)
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci:

 • orientují se v novém prostředí programu Scratch
 • dokáží vytvářet jednoduché příkazy a algoritmy
 • kreslí, vytváří a editují postavy
 • smažou, editují, blokové příkazy v algoritmu
 • řeší a opravují chyby v algoritmech
 • časová dotace 2 hodiny
 • zápis ke stažení zde (.pdf)
 • pracovní list (návod na hru - závod pes a kocour) ke stažení zde (.pdf)
 • hotový program ve Scratch zde (.sb3)
 • DÚ 1 - SCRATCH - náhodný pohyb postav
 • on-line spuštění - zde 

Žáci:

 • vybírají pozadí příběhu animace
 • vybírají postavy animace
 • vybírají bloky ovlivňující vzhled postavy
 • kreslí vlastní postavy a pozadí 
 • ovládají základní blokové příkazy pohybu
 • zápis pohyb zde (.pdf)
 • zápis pohyb s animací zde (.pdf)
 • časová dotace 2 hodiny
 • DÚ 2 - pracovní list - zde (.pdf)
 • Vzorové programy - pohyb a animace postavy (Scratch)

Žák:

 • seznámí se s robotem VEX 123
 • získá informace o ovládání robota
 • naučí se ovládat robota
 • vytváří jednoduchý algoritmus - vpřed, vlevo, vpravo
 • časová dotace 2 hodiny
 • zápis učiva zde (pdf)
 • tisknutelné materiály pro vyuč.: pracovní deska, tlačítka, kodér
 • pracovní listy k bádání: badani_1, badani_2

 

Starší příspěvky:12

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?