Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

Ve školním roce 2022/2023 končí povinnou školní docházku na naší škole celkem 82 žáků, z toho 78 žáků 9. ročníku (30 chlapců a 48 dívek), z nižšího ročníku letos vycházeli letos 2 žáci a z Ukrajiny také 2 žáci z nižšího ročníku.

Stejně jako v uplynulých letech si žáci mohli podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky. Této možnosti využili úplně všichni žáci. Celkem osm žáků se hlásilo na školu s talentovou zkouškou, další žák si podal přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, kde se také konají talentové zkoušky. Přihlášku všichni podali do konce listopadu 2022 a během ledna a února 2023 vykonali talentovou zkoušku. Ke studiu byli přijati tři žáci, ale jeden se rozhodl pro jinou SŠ. Ostatní posílali přihlášky během měsíce února, protože termín odevzdání byl 1. března.

Letos se konaly opět jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech v dubnu. V prvním kole byla přijata většina žáků, několik žáků podávalo přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Většina z nich ale byla přijata na základě odvolání ještě v rámci prvního kola.

Na střední školy zakončené maturitou bylo přijato z 9. ročníku celkem 60 žáků, na obory nematuritní celkem 18 žáků. Žáci vycházející z nižšího ročníku si podali přihlášky na další vzdělávání do učebního oboru, žáci z Ukrajiny byli přijati na maturitní obory.

Také letos si podávali žáci pátých tříd přihlášky na osmileté gymnázium. Bylo jich celkem 6 (4 dívky a 2 chlapci). Také oni si mohli podat 2 přihlášky. Ke studiu byli přijati 4 žáci (2 dívky a 2 chlapci). Na GJB v Ivančicích do primy tedy odchází 4 žáci.

O studium na šestiletém gymnáziu projevilo letos zájem devět žáků, přijato bylo 5 z nich, ale jedna žákyně na gymnázium nenastoupí.

V tabulkách najdete obory, na které byli žáci přijati.

RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně

Ve školním roce 2021/2022 končí povinnou školní docházku na naší škole celkem 69 žáků, z toho 68 žáků 9. ročníku (29 chlapců a 39 dívek), z nižšího ročníku letos vycházela jedna žákyně.

Stejně jako v uplynulých letech si žáci mohli podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky. Této možnosti využili kromě jednoho všichni žáci. Celkem sedm žáků se hlásilo na školu s talentovou zkouškou, další dvě žákyně si podaly  přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, kde se také konají talentové zkoušky. Přihlášku všichni podali do konce listopadu 2021 a během ledna a února 2022 vykonali talentovou zkoušku. Ke studiu byli přijati čtyři žáci a obě žákyně na gymnázium se sportovní přípravou. Ostatní posílali přihlášky během měsíce února, protože termín odevzdání byl 1. března.

Letos se konaly po dvou nestandartních letech jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech v dubnu. V prvním kole byla přijata většina žáků, několik žáků podávalo přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Část z nich ale byla přijata na základě odvolání ještě v rámci prvního kola.

Na střední školy zakončené maturitou bylo přijato z 9. ročníku celkem 55 žáků, na obory nematuritní celkem 13 žáků. Žákyně vycházející z nižšího ročníku si podala přihlášku na další vzdělávání do učebního oboru.

Také letos si podávali žáci pátých tříd přihlášky na osmileté gymnázium. Bylo jich celkem 7 (6 chlapců a 1 dívka). Také oni si mohli podat 2 přihlášky. Ke studiu bylo přijati 4 žáci (4 chlapci). Na GJB v Ivančicích do primy tedy odchází 4 žáci.

O studium na šestiletém gymnáziu projevili letos zájem dva žáci, přijati byli oba, ale na gymnázium nastupuje pouze jedna žákyně.

V tabulkách najdete obory, na které byli žáci přijati.

RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně

Ve školním roce 2020/2021 končí povinnou školní docházku na naší škole celkem 74 žáků, z toho 73 žáků 9. ročníku (36 chlapců a 37 dívek), z nižších ročníků letos vycházel jeden žák.

Stejně jako v uplynulých letech si žáci mohli podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky. Této možnosti využili všichni žáci. Celkem čtyři žáci se hlásili na školu s talentovou zkouškou, z toho tři vycházející a jedna žákyně ze sedmého ročníku na gymnázium se sportovní přípravou. Přihlášku podali do konce listopadu 2020 a během ledna a února 2021 vykonali talentovou zkoušku.  Ke studiu byli přijati tři žáci 9. ročníku. Žákyně ze 7. ročníku se nakonec rozhodla, že zůstane na základní škole. Ostatní posílali přihlášky během měsíce února, protože termín odevzdání byl 1. března.

Letos se konaly jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, která byly posunuty o tři týdny oproti původnímu plánu. Na některých školách byly jednotné přijímací zkoušky nahrazeny školními zkouškami. Kromě toho se ještě uskutečnil další termín 3. června pro žáky, kteří konali jednotnou zkoušku pouze v jednom termínu. V prvním kole byla přijata většina žáků, několik žáků podávalo přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Část z nich ale byla přijata na základě odvolání ještě v rámci prvního kola.

Na střední školy zakončené maturitou bylo přijato 57 žáků, na obory nematuritní celkem 17 žáků. Žák vycházející z nižšího ročníku si podal přihlášku na další vzdělávání do učebního oboru.

V tabulkách najdete obory, na které byli žáci přijati.

Také letos si podávali žáci pátých tříd přihlášky na osmileté gymnázium. Bylo jich celkem 13 (5 chlapců a 8 dívek). Také oni si mohli podat 2 přihlášky. Ke studiu bylo přijato 9 žáků (4 chlapci a 5 dívek).  

Na GJB v Ivančicích do primy tedy odchází 9 žáků.

O studium na šestiletém gymnáziu projevily letos zájem tři dívky, které byly také přijaty.

 

RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně

 

Přihlášky žáků vyjádřené v číslech a tabulkách (PDF)

Ve školním roce 2019/2020 končí povinnou školní docházku na naší škole celkem 56 žáků, z toho 55 žáků 9. ročníku (22 chlapců a 33 dívek), z nižších ročníků letos vycházela jedna žákyně.

Stejně jako v uplynulých letech si žáci mohli podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky. Této možnosti využilo 53 žáků, pouze jednu přihlášku si letos podávaly 2 žákyně. Dvě žákyně se hlásily na školu s talentovou zkouškou. Přihlášku podaly do konce listopadu 2019 a v lednu 2020 vykonaly talentovou zkoušku.  Ke studiu byly obě přijaty. Ostatní posílali přihlášky během měsíce února, protože termín odevzdání byl 1. března.

Letos se konala pouze jedna přijímací zkouška, která nebyla v původním termínu v půlce dubna. Vzhledem k uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie se zkouška uskutečnila až 8. června pro žáky 9. ročníku a 9. června pro šestileté a osmileté obory studia. Rovněž letos nebylo možné se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolávat, pouze podat rozhodnutí. V prvním kole byla přijata většina žáků, několik žáků podávalo přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Část z nich ale byla přijata na základě rozhodnutí ještě          v rámci prvního kola.

Na střední školy zakončené maturitou bylo přijato 40 žáků, na obory nematuritní celkem 15 žáků. Žákyně vycházející z nižšího ročníku si žádnou přihlášku na další vzdělávání nepodávala.

V tabulkách najdete obory, na které byli žáci přijati.

Také letos si podávali žáci pátých tříd přihlášky na osmileté gymnázium. Bylo jich celkem 9 (2 chlapci a 7 dívek). Také oni si mohli podat 2 přihlášky. Toho využilo pět dětí. Ke studiu bylo přijato 7 žáků (2 chlapci a 5 dívek).  

Na GJB v Ivančicích tedy odchází 7 žáků.

O studium na šestiletém gymnáziu projevil letos zájem pouze jeden žák, který byli také přijat.

 RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně

 

Přihlášky žáků vyjádřené v číslech a tabulkách (PDF)

 

 

 

                                                   

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?