Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

Požadavky k předmětu

- obalený sešit 544 s výzdobou na první straně

- nalepená bezpečnost, kritéria hodnocení a sebehodnocení dle instrukcí učitele

Dodržování pravidel a pokynů při práci s digitálním zařízením

- seznámení se s PC učebnou (a jejím HW vybavením)

- bezpečnost a zásady při práci s PC

- kritéria hodnocení

- opakování funkcí HW zařízení vystavených v učebně

- opakování učiva 5. roč.

Hygiena a ergonomie na pracovišti

- jak správně sedět u PC

Zápis ke stažení zde (PDF)

Časová dotace 2 hod.

Kódování, šifrováníŽáci: 

 • definují a rozpoznávají kódy
 • vytváří svoje vlastní kódy na základní úrovni
 • dekódují zprávu
 • znají jednoduché formy šifrování
 • vyjmenují použití šifry v běžném životě
 • vytváří svoje šifry  
 • prezentace - zde
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • časová dotace 2 hod.
 • opakovací test skupina J. Vala

Přenos dat - 6. ročníkŽáci

 • rozumí digitálnímu záznamu
 • rozumí přenosu dat v PC
 • rozumí přenosu dat v PC síti
 • chápe velikost bitů/bajtů
 • dokáže převádět bity na bajty a naopak
 • pracuje se svým cloudem na Office 365
 • provádí přenos a zálohu vlastních dat
 • prezentace - zde
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • časová dotace 2 hod.

Kódovaní barev

Žáci

 • vyhledají kódové označení barev pro tiskárnu - CMYK
 • vyhledají kódové označení barev pro zobrazovací zařízení - RGB
 • prezentace pro míchání barev a práce s tvary zde
 • zápis části 1 ke stažení zde (PDF)
 • zápis části 2 ke stažení zde (PDF)
 • pracovní list ke stažení zde
 • test (Ně), (Val)
 • časová dotace 2 hod.

Binární číslaŽáci

 • rozumí principu přenosu dat
 • rozumí využití binárního kódu
 • dokáží převádět písmena do binárního kódu a naopak
 • prezentace - zde
 • zápis ke stažení zde (PDF)
 • pracovní list ke stažení zde (PDF)
 • časová dotace 2 hod.

Žák:
 
 • najde a opraví chyby u různých interpretací stejných dat (tabulka versus graf)
 • odpoví na otázky na základě dat v tabulce
 • popíše pravidla uspořádání v existující tabulce
 • doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy
 • navrhne tabulku pro záznam dat
 • propojí data z více tabulek či grafů
 • zápis - zde (PDF)
 • prezentace - zde 
 • časová dotace 4 hod.

 

Excel - vzorce, funkceŽáci:

 • chápou rozdíl mezi vzorcem a funkcí
 • vytváří vlastní vzorce
 • používají základní funkce v Excelu
 • vytvoří tabulku s využitím vhodných funkcí
 • opakují si některé matematické operace
 • zápis - zde (PDF)
 • úkol - vzorce - zde (.xlsx)
 • časová dotace 2 hod.

Excel - filtrŽáci:

 • seřadí data v tabulce
 • vytváří filtry pro třídění dat v tabulce
 • ověří data pomocí funkce KDYŽ 
 • nastaví ověření do konkrétních buněk tabulky
 • zápis - zde (PDF)
 • časová dotace 2 hod.

Žáci:

 • vysvětlí účel informačních systémů
 • rozlišuje jednotlivé prvky IS
 • přemýšlí nad riziky IS
 • pomocí modelu popíše IS
 • pojmenuje role uživatelů a jejích práva
 • zápis "Informační systém" - zde (PDF)
 • zápis "Uživatelská práva" - zde (PDF)
 • pracovní list - zde (PDF)
 • časová dotace 4 hod.
 • interaktivní práce - QUIZ

Žák:

 • uloží různé soubory
 • vybere vhodný formát pro uložení dat
 • popíše, která zařízení jsou připojena do školní sítě
 • pojmenuje a orientuje se v možnostech připojení k PC síti
 • pomocí modelu znázorní cestu k adresáři se souborem
 • zápis "Počítačové systémy - ukládání dat" - zde (PDF)
 • zápis "Počítačové systémy - formáty dat" - zde (PDF)
 • zápis "Počítačové systémy - PC sítě" - zde (PDF)
 • slovník informatiků - zde (PDF)
 • časová dotace 2 hodiny
 • opakování tém. celku 
 • opakování tém. celku (Val)

Ozobot - představeníŽáci:

 • chápou význam robotů nejen v průmyslu
 • seznamují se s fungováním malých robotů Ozobotů
 • chápou možnosti v programování Ozobotů 
 • prezentace - zde 
 • učí se, jak správně kreslit čáru pro Ozobota
 • chápou chování Ozobota na dráze, sledují jeho chování na křižovatce
 • zápis - zde (PDF)
 • časová dotace 2 hod.

OzokódyŽáci:

 • zvládnou nakreslit čáru (dráhu) pro Ozobota v různých provedeních
 • seznamují se s možnostmi programování Ozobota (ozokódy)
 • programování pomocí ozokódů - dráhu Ozobota doplňují o různé příkazy
 • plní s Ozobotem úkoly podle přesných pravidel (správné skládání ozokódů)
 • zápis - zde (PDF)
 • časová dotace 3 - 4 hod.

OzoblocklyŽáci:

 • seznamují se s programováním Ozobota pomocí simulace
  - Ozo Town
  Shape Tracer 1
  Shape Tracer 2
 • programují Ozobota pomocí blokového programování v aplikaci Ozoblockly
 • plní s Ozobotem úkoly - učí Ozobota (blokové programování)
 • zápis - zde (PDF)
 • časová dotace 4 - 6 hod.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?