Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Název:

Oprava sociálního zařízení pro chlapce a zaměstnance v 2.NP.

Ke stažení:

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 – Specifikace - Položkový rozpočet učitelé a žáci (PDF)
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. (PDF)
 • Příloha č. 3 – Prokázání splnění technické kvalifikace (PDF)
 • Příloha č. 4 – Krycí list nabídky (PDF)
 • Příloha č. 5 - Návrh kupní smlouvy (PDF)

Formát: PDF

Lhůta pro odevzdání nabídek je stanovena do 29. 3. do 14:00 hod. v písemné formě v zalepené obálce v kanceláři školy.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Název:

Nákup zařízení pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence a prevence digitální propasti NPO pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence a prevence digitální propasti NPO
 

Ke stažení:

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 – Specifikace (PDF, Docx)
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. (PDF, Docx)
 • Příloha č. 3 – Prokázání splnění technické kvalifikace (PDF, Docx)
 • Příloha č. 4 – Krycí list nabídky (PDF, Docx)
 • Příloha č. 5 – Návrh kupní smlouvy (PDF, Docx)

Formát: PDF

V platnosti: od 10. 6. do 27. 6. 2022

Název: Výběrové řízení na pozici vedoucí vychovatel/vychovatelka šk. družiny

Ke stažení: ZDE

Formát: PDF

V platnosti: od 15. 1 do 15. 2. 2021

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Základní škola TGM Ivančice vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci osvětlení.

Zadávací řízení se řídí § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Název: Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice

Ke stažení:

Formát: PDF, DOCX

V platnosti: od 7. 12. do 15. 12. 2020

Výsledek výb. řízení ke stažení: ZDE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Základní škola TGM Ivančice vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 32 ks notebooků v návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká sněmovna požádala vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021".

Zadávací řízení se řídí § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Název: Dodávka notebooků pro ZŠ TGM Ivančice

Ke stažení:

Formát: PDF

V platnosti: od 21. 9. do 2. 10. 2020

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?