Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Jako základní škola chceme žákům poskytnout základní vzdělání, tedy naučit je dobře českému jazyku a matematice a zároveň jim umožnit získat všeobecný přehled v ostatních oborech. V souladu se současnými trendy nabízíme možnost dosáhnout kvalitních základů cizích jazyků a naučit se uživatelským způsobem ovládat práci na počítačích.

Snažíme se vést naše žáky k samostatnosti a zodpovědnosti. Klademe důraz na individuální přístup k žákům, spolupráci s rodiči a vzájemnou komunikaci a jsme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu.

Nabízíme velké množství mimoškolních aktivit nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: zájmové kroužky a kluby, doučování, příprava žáků na přijímací zkoušky, školy v přírodě, adaptační pobyty a lyžařské kurzy, výuku plavání, zahraniční jazykové zájezdy, exkurze atd.

Na škole se vyučuje od 3. ročníku anglický jazyk a od 7. ročníku druhý cizí jazyk. Žáci mají možnost výběru mezi německým, ruským a francouzským jazykem. V rámci volitelných předmětů rozvíjíme jazykové dovednosti žáků (Konverzace v anglickém jazyce), dovednosti v oblasti informačních technologií (Grafika na počítači, Tvorba webových stránek, Informační technologie, Práce s internetem a Počítače v praxi), v oblasti přírodních věd (Přírodovědný seminář) a praktických dovedností (Příprava pokrmů, Domácnost). V 9. ročníku se pak zaměřujeme na přípravu na přijímací zkoušky ( Seminář z ČJ a M). 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?