Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace
 • 1970
  Ředitelství školy poděkovalo p. Františku Provazníkovi za vzorné vedení školní zahrady nepřetržitě od r. l928.

 • 1972
  Zahájena rozsáhlá brigádnická činnost rodičů, učitelů a žáků na úpravě okolí školy a školní budovy pod vedením p. ředitele M. Horáka. Učitelé odpracovali v následujících letech tisíce brigádnických hodin.

 • 1977
  Vybudováno nové asfaltové hřiště. 1. 11. byly všechny třídy včetně školní družiny nouzově umístěny mimo školní budovu, která musela být vyklizena pro náročnou adaptaci (třídy umístěny na SZTŠ Krumlovská ul., GJB, II. ZDŠ, ZDŠ Němčice, školní družina na Dukelské ulici).

 • 1978
  V tomto roce skončilo šestileté období, ve kterém byly svépomocí o sobotách a nedělích budovány sklady, sklepy, areál zdraví aj. V této době odpracovali rodiče 22 000, učitelé 8 000 a žáci 14 000 brigádnických hodin. Bylo tak vytvořeno dílo v hodnotě 1,5 milionu korun. 24. června – slavnostní otevření areálu zdraví s pionýrským domem, sportovním hřištěm a dopravním hřištěm. Vyučování bylo zahájeno 5. září v pěkných světlých učebnách s novým ústředním topením, podlahami z PVC a vybavených z části novým nábytkem.

 • 1979
  6. – 28. ledna bylo vyučování na školách přerušeno v důsledku nepříznivé palivoenergetické situace.

 • 1985
  Proběhla rekonstrukce tělocvičny (obložení stěn dřevem, provedeny dřevěné kryty na radiátory, nová betonová podlaha v šatnách, nové sociální zařízení pro tělocvičnu).

 • 1990
  Změny v politické orientaci naší republiky – nástup nového vedení školy.

 • 1991
  Březen – na žádost školy obnoven ministerstvem školství čestný název „Základní škola T.G.Masaryka“.Vznik školských úřadů. Škola se hlásí k projektu „Zdravá škola“. Zrušeno Sdružení rodičů a přátel školy, založeno Sdružení rodičů při ZŠ T. G. Masaryka. Zahájení výuky v dyslektické třídě (3. ročník).

 • 1992
  Zahájení prací na projektu „Dostavba školského areálu“ (firma S projekt Zlín). 2. 6. – slavnostní odhalení busty T. G. Masaryka v budově školy. K 1. 7. převedena ZŠ při nemocnici pod správu ZŠ T. G. Masaryka. Zahájení výuky podle vzdělávacího programu Obecná škola v l. ročníku.

 • 1994
  Do praxe zavedena nově upravená pravidla českého pravopisu. Založení sportovní organizace při škole „Asociace tělesné výchovy“. Zahájení přístavby a rekonstrukce GJB.

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?