Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace
 • 1995
  Výstavba stravovacího zařízení a plynové kotelny (v září napojení ZŠ T.G.M. a GJB na kotelnu). Září 1995 – slavnostní předání přístavby GJB do užívání (přístavba a rekonstrukce proběhly za provozu školy). Zahájeny výkopové práce ke dvornímu traktu ZŠ T. G. Masaryka (stavební práce provádí firma Železniční stavitelství Brno a.s.).

Rekonstrukce školní jídelny v roce 1996 na ZŠ TGM Ivančice

Začátek prací na stavbě školní jídelny

 • 1996
  K 1. 2. změna ve vedení školy. Vyklizení celé školní budovy během února a přestěhování do náhradních prostor (SZTŠ, GJB, ZUŠ, SOU Střibský mlýn, MŠ Úvoz, ZŠ pro neslyšící, ZŠ Němčice). K 4. 3. předání vyklizené budovy k rekonstrukci. Zahájení rekonstrukce budovy. 15. 10. návštěva ministra školství I. Pilipa – prohlídka GJB a stravovacího zařízení. 4. 11. zahájení provozu nového stravovacího zařízení.

Rekonstrukce školy v roce 1996 - ZŠ TGM Ivančice

Úprava učebny fyziky

 

Rekonstrukce školy ZŠ TGM Ivančice v roce 1996

Úprava prostoru na chodbách (původně pro šatny)

 

Rekonstrukce školy ZŠ TGM Ivančice v roce 1996

Stavební úpravy některých částí budovy

 

Rekonstrukce školy ZŠ TGM Ivančice v roce 1996

Stavební úpravy některých částí budovy

 

Rekonstrukce školy ZŠ TGM Ivančice v roce 1996

Stavební úpravy některých částí budovy

 • 1997
  Pokračuje rekonstrukce školní budovy.

 • 1998
  V červnu stěhování z náhradních prostor. 7. 9. zahájena výuka v budově z části předané do užívání (mimo podkroví a tělocvičny). Částečné obnovení sbírek školy.

 • 1999
  Červen – pokračování v rekonstrukci školy. Říjen – kolaudace tělocvičny, bytu školníka, skladu učebnic. Učebny fyziky a chemie vybaveny novým nábytkem, okna vých. a jižní strany vybavena žaluziemi. Zahájena rekonstrukce podkroví.

Rekonstrukce budovy školy ZŠ TGM Ivančice r. 1999

Úpravy okolí budovy

 

Rekonstrukce budovy školy ZŠ TGM Ivančice r. 1999

Dokončení úprav okolí budovy

 • 2000
  V březnu proběhla kolaudace podkroví – tímto byla ukončena rekonstrukce budovy. V dubnu byly zahájeny práce na úpravě okolí školy a na výstavbě sportovišť. Červen – oslavy 70. výročí založení školy.

 • 2001
  Výstavba sportovišť pro školu – jejich kolaudace (vybudován velký stadion a jedno menší hřiště s umělohmotným povrchem). K 1. 7. přechod školy do právní subjektivity. Od září výuka ve všech třídách podle vzdělávacího programu Základní škola.

Pozemek školy a hřiště ZŠ TGM Ivančice v roce 2001

Školní zahrada a hřiště

 • 2002
  5. – 7. 2. provedena komplexní inspekce ČŠI na škole (velmi dobré hodnocení činnosti školy). V srpnu zřízena internetová učebna v rámci programu Internet do škol. Zahájeno školení učitelů v oblasti výpočetní techniky.

Internetová učebna z projektu INDOŠ na ZŠ TGM Ivančice

Vybudování PC učebny z projektu INDOŠ

 • 2003
  Malování celé školy. Zahájena oprava zahradního domku – opravena střecha, fasáda. Likvidace starého živého plotu Na Brněnce, jeho nahrazení novým – 100 kusů tújí. K 31. 12. ukončena činnost třídy při nemocnici.

 • 2004
  2. 2. zřízeno Školní poradenské pracoviště. Dokončena oprava zahradního domku. Zahájena oprava bývalé klubovny – opraven krov, vyměněna krytina, nové oplechování. Zřízení prodejního stánku pro žáky.

 • 2005
  Oprava lavic – změna z pevných na stavitelné. Vybudován ochranný ostrůvek Na Brněnce ke zvýšení bezpečnosti přecházejících žáků. Zahájena příprava učitelů na tvorbu školního vzdělávacího programu. Červen – oslavy 75. výročí založení školy.

Školní budova ZŠ TGM Ivančice z roku 2005

Budova školy

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?