Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště - plakátek

 

Hlavním cílem Školního poradenského pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům (příp. zákonným zástupcům) v těchto oblastech:

 1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných,
 2. prevence školní neúspěšnosti,
 3. prevence a řešení rizikového chování,
 4. kariérní poradenství.

Žáci, rodiče a učitelé se na členy Školního poradenského pracoviště mohou obracet a požádat o schůzku v předem dohodnutém termínu (osobně, telefonicky, přes Edookit či e-mail).

 

Vedoucí pracoviště, výchovný poradce pro 2. stupeň a kariérový poradce:

RNDr. Hana Kabelková

Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pomoc při zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 • metodická pomoc při poskytování podpůrných opatření a péče o žáky se SVP
 • pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a jejich vyhodnocování
 • spolupráce s dalšími odborníky (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, středisko výchovné péče)
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování
 • administrativa spojená s předchozími činnostmi

Kontaktní email: h.kabelkova@zstgmivancice.cz

Konzultační hodiny: středa 13.35 - 14.30 hod.        

 

Výchovný poradce pro 1. stupeň a třídy VI. A, B:

Mgr. Markéta Eibelová

Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných

 • pomoc při zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 • metodická pomoc při poskytování podpůrných opatření a péče o integrované žáky
 • pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a jejich vyhodnocování
 • spolupráce s dalšími odborníky (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra)

Kontaktní e-mail: m.eibelova@zstgmivancice.cz

 

Školní psycholog:

Mgr. Eva Pavlíková

 • individuální práce se žáky v osobních, emočních či výukových problémech
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • skupinová a komunitní práce s žáky
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • orientační diagnostika
 • edukace dětí, pedagogů a rodičů v psychologických tématech

Kontaktní e-mail: e.pavlikova@zstgmivancice.cz

                   

Školní metodik prevence:

PhDr. Zdena Lašová

 • sledování negativních projevů rizikového chování žáků, mapování situace, řešení jednotlivých problémů a krizových situací
 • spolupráce s dalšími institucemi ( PPP, Policie ČR, OSPOD, SVČ)
 • evidence dokumentace k problematice prevence
 • zajišťování besed a preventivních aktivit pro žáky
 • konzultace s rodiči v případě potřeby
 • zpracování MPP školy, kontrola a vyhodnocování
 • další vzdělávání v dané oblasti
 • informování pedagogického sboru o dokumentaci a nových trendech v prevenci

Kontaktní e-mail: z.lasova@zstgmivancice.cz

 

Školní speciální pedagog:

Mgr. Veronika Válková

 • reedukace specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysortografie, dyskalkulie)
 • individuální práce v předmětu speciálně pedagogické péče.

Kontaktní e-mail: v.valkova@zstgmivancice.cz

 

Primární logopedická prevence:

Bc. Pavla Havlíčková

 • logopedický kroužek pro žáky 1. – 3. ročníku
 • podpora přirozeného rozvoje řeči

Kontaktní e-mail: p.havlickova@zstgmivancice.cz                                                                 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?