Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace
 • 1930
  Otevření nové budovy pro měšťanské školy. Stavitel Jan Fieger z Ivančic ukončil stavbu v srpnu, k otevření školy došlo 6. a 7. září 1930. Škola dostala název „Jubilejní škola Masarykova“.

ZŠ TGM Ivančice 1930

Budova školy před jejím dokončením

 

ZŠ TGM Ivančice 1930

Dokončená budova školy v r. 1930

 

 • 1931
  Okresní výbor v Brně – venkově svým přípisem ze dne 28.5. 1931 a 1. 6. 1931 vyslovil dík a uznání obecnímu zastupitelstvu za zprovoznění nové budovy měšťanských škol.

 • 1932
  24. a 25. června oslavily měšťanské školy 60. výročí svého trvání.

 • 1936
  Od tohoto roku je pro žactvo obcí Alexovic, Němčic, Budkovic, Neslovic a Hlíny ivančická měšťanská škola povinnou, obce jsou pak povinny na školu přispívat. O vánočních prázdninách instalováno trvalé rozhlasové zařízení ve škole.

 • 1939
  Podle výměru zemské školní rady v Brně ze dne 26. září 1939 (čís. 77202) provedeno 30. září 1939 dvojjazyčné označení školy.

 • 1940
  Dosavadní školní kroniky byly zapečetěny a uloženy do školních archívů. Na všech školách byly zavedeny nové kroniky. Zrušeno vyučování občanské nauky. Zeměpisné názvy v učebnicích a mapách musejí být německo-české, podobně školní pečeti, razítka a všechny nápisy ve školních budovách.

 • 1941
  V květnu byli ubytováni ve školách němečtí vojáci.

 • 1945
  Místo jazyka německého zaveden na měšťanských školách jazyk ruský, jemuž se na školách začalo vyučovat od 28. května 1945.

 • 1946
  V měsíci dubnu konána ustavující schůze újezdní školní rady - předsedou zvolen řed. Metoděj Herman. Vznik recitačního souboru měšťanské školy v Ivančicích - založil a vedl odb. učitel Miroslav Chyba.

 • 1947
  Dne 13. března dokončena instalace ústředního topení a poprvé podpáleno pod kotly. O prázdninách probíhaly na škole další opravy.

 • 1948
  Vznik nového typu školy II. stupně – školy střední (dříve měšťanská). V listopadu zahájena autobusová doprava přespolních žáků i na trati Neslovice – Ivančice.

 • 1949
  1. září vstoupila v platnost reorganizace školy. Dosavadní střední škola chlapecká se změnila na I. střední školu koedukační. Stalo se tak v duchu nového školského zákona z 21. dubna 1948, podle něhož mají býti všechny školy zpravidla smíšené.

 • 1950
  Stavba městských obytných domů pro učitele v Ivančicích (3 domy V Lánech).

 

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?