Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Jako základní škola chceme žákům poskytnout základní vzdělání, tedy naučit je dobře českému jazyku a matematice a zároveň jim umožnit získat všeobecný přehled v ostatních oborech. V souladu se současnými trendy nabízíme možnost dosáhnout kvalitních základů cizích jazyků a naučit se uživatelským způsobem ovládat práci na počítačích.

Snažíme se vést naše žáky k samostatnosti a zodpovědnosti. Klademe důraz na individuální přístup k žákům, spolupráci s rodiči a vzájemnou komunikaci a jsme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu.

Již čtvrtým rokem využíváme školní informační systém EDOOKIT, který slouží jako elektronická žákovská knížka, umožňuje komunikaci s rodiči, omlouvání žáků, zadávání plateb aj.

Ve škole existuje školní poradenské pracoviště, které je poradním centrem nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče. Na škole pracuje ve složení 2 výchovných poradkyň pro kariérové poradenství a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagog, metodik prevence patologických jevů a psycholog.

Nabízíme také velké množství mimoškolních aktivit nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: zájmové kroužky a kluby, doučování, příprava žáků na přijímací zkoušky, školy v přírodě, adaptační pobyty a lyžařské kurzy, výuku plavání, zahraniční jazykové zájezdy, exkurze atd.

V současné době školu navštěvuje 507 žáků, kteří chodí do 24 tříd. Průměrná naplněnost je 21 žáků na třídu. Školní družina má 5 oddělení, která navštěvuje 135 žáků (1. až 4. třídy).

Na škole se vyučuje od 3. ročníku anglický jazyk a od 7. ročníku druhý cizí jazyk. Žáci mají možnost výběru mezi německým a ruským jazykem. V rámci  povinně-volitelných předmětů rozvíjíme jazykové dovednosti žáků (Konverzace v anglickém jazyce), dovednosti v oblasti informačních technologií (Grafika na počítači) a praktických dovedností (Domácnost). V 9. ročníku se pak zaměřujeme na přípravu na přijímací zkoušky (Seminář z českého jazyka, Seminář z matematiky).    

Ve škole pracuje 52 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky školy, 2 zástupkyň ředitelky školy, vychovatelek školní družiny a asistentů pedagoga) a 9 provozních zaměstnanců.

V 6. třídě začíná vyučování v 8:00 a končí v 13:30 hodin. Vyučování předchází ranní třídnická čtvrthodinka od 7:45. 

V případě jakýchkoliv nejasností, či dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit.

 

 Leták - ZŠ TGM Ivančice

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?