Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

 

1. ŘAZENÍ DAT V TABULCE

 

U databázových tabulek s větším počtem řádků je často potřeba data v tabulce seřadit podle určitého kritéria.

Seřazení dat umožňuje rychle najít hledanou hodnotu v tabulce databáze, přispěje k lepší vizualizaci a organizaci

požadovaných dat, pomůže při rozhodování a je nedílnou součástí datové analýzy.

Data je možné řadit podle textu, čísel, času, barvy nebo ikony buněk.

 

Řazení podle konkrétních kritérií:

1. Označíme celou tabulku nebo vybereme jednu buňku v oblasti, kterou chceme seřadit.

2. Na kartě Data zvolíme příkaz Seřadit.

3. Následně můžeme provádět řazení podle různých parametrů, například vzestupné nebo sestupné, třídění od A do Z

    či od 1 do 100, od nejstaršího po nejnovější a naopak, podle barvy buňky či písma nebo nastavené ikony.

 

             

                 Původní tabulka podle umístění                                              Tabulka seřazená podle města

 

              

         Tabulka seřazená podle příjmení od A do Z                            Tabulka seřazená podle příjmení od Z do A

 

 

Údaje v tabulce můžeme řadit i po řádcích (například zleva doprava).

Řazení po řádcích:

1. Označíme do bloku údaje, které mají být seřazeny.

2. Na pásu karet klepneme na kartu Data a následně na příkaz Seřadit.

3. Excel otevře okno Seřadit, zde v horní části klepneme na tlačítko Možnosti.

4. Excel zobrazí okno Možnosti řazení, v něm úplně dole zatrhneme volbu Seřadit zleva doprava.

5. Klepneme na tlačítko OK a vrátíme se zpět do okna pro řazení.

6. Od tohoto okamžiku se již v nabídkách Seřadit podle budou namísto sloupců objevovat řádky.

7. Zbývající postup řazení je stejný jako v případě řazení sloupců.

 

 

 

Úkol A: Databáze uchazečů o studium

  • opiš podle předlohy do jednotlivých buněk tabulky údaje o všech žácích

     

  • každý údaj bude mít svůj sloupec a nadpis
  • seřaď tabulku:

            a) podle příjmení 

            b) podle bydliště

            c) podle průměru známek

                                                                   Nápověda

 

Úkol B: Databáze žáků informatiky

  • zjisti si potřebné údaje a vytvoř podobnou databázi o spolužácích ze své skupiny informatiky
  • v tabulce uveď jejich příjmení, jméno, bydliště a měsíc narození
  • seřaď tabulku:

            a) podle příjmení 

            b) podle bydliště

            c) podle měsíce narození

                                                                  Nápověda 1                                    Nápověda 2

 

 

2. FILTROVÁNÍ DAT V TABULCE

 

V Excelu můžeme pracovat s filtry. Filtrem se rozumí podmínka, kterou je testován každý řádek tabulky. Vyhoví-li

podmínce, zůstane zachován. Pokud dané podmínce nevyhoví, bude skryt, což ovšem neznamená, že bude smazán.

Filtr má význam u rozsáhlejších databází, protože umožňuje dočasně skrýt některá data v tabulce databáze, abychom

se mohli lépe soustředit na jiná data, která v tu chvíli potřebujeme.

 

Filtrování oblasti dat:

1. Označíme celou tabulku nebo vybereme jednu buňku v oblasti, kterou chceme filtrovat.

2. Na kartě Data vybereme příkaz Filtr.

3. Následně můžeme filtrovat data podle různých parametrů, například podle textu, čísel, operátorů (rovná se, mezi,

    větší než, prvních 10 apod.).

               

              Původní tabulka podle umístění                                                          Aktivace filtru na řetězec Brno

 

Filtry lze i kombinovat, například  Příjmení - Novák a Město - Brno. Excel pak zobrazí pouze řádky, které vyhovují všem

nastaveným filtrům.

         Aktivace dvou filtrů na sloupce Příjmení a Město

 

Pokud vyfiltrujeme data v oblasti buněk nebo v tabulce a daný filtr již není potřeba, můžeme ho vypnout.

Vypnutí filtru:

1. Na kartě Data klepneme na doposud aktivní ikonu (trychtýř) příkazu Filtr.

2. Tím filtrování deaktivujeme a ze záhlaví tabulky zmizí ovládací tlačítka filtrů.

 

Úkol C: Databáze členů technického kroužku

1. Vytvoř databázi členů technického kroužku podle níže uvedené předlohy.

 

2. Pomocí filtru nechej zobrazit pouze členy, kterým je více než 12 let. Poté filtr zruš a vrať zobrazení do původního stavu.

3. Nechej zobrazit pouze členy, kteří bydlí v Ivančicích. Poté filtr zruš.

4. Nechej zobrazit pouze členy, kteří se jmenují Novák a zároveň bydlí v Neslovicích.

              Nápověda 1                          Nápověda 2                             Nápověda 3

 

Úkol D: Státy severní Evropy

1. Vytvoř databázi států severní Evropy podle níže uvedeného vzoru.

 

2. Pomocí filtru zobraz pouze:

    a) státy, jejichž rozloha je větší nebo rovna 100 000 kilometrů čtverečných

    b) státy, jejichž počet obyvatel je menší nebo roven 5 000 000 osob

    c) státy, které mají rozlohu menší než 200 000 km2  a současně mají více než 2 000 000 obyvatel

3. Mezi jednotlivými úkoly původní filtr zruš a nastav filtr nový.

            Nápověda 1                         Nápověda 2                         Nápověda 3

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?