Pracuji

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

5.

Filtrování a řazení dat v Excelu

Podle postupu viz níže si každý z žáků vyzkouší

- pracovat se sešitem programu MS Excel (vytvoří, pojmenuje a barevně označí několik listů)

- práci s buňkou (kopírování, vkládání, řada)

- navrhnout tabulku, barevně naformátovat

- řazení údajů v tabulce

- filtrování údajů v tabulce

 

ÚKOLY:

 1. Otevři si program MS Excel na ploše svého PC, vyber prázdný sešit.

 2. ListyPomocí symbolu PLUS vlevo dole vytvoř další 2 listy viz obrázek. Pravým tlačítkem myši klikni na název listu a list přejmenuj a nastav barvu (pomocí příkazu Barva ouška). 

 3. BuňkaBuňky jsou sestaveny do řádků a sloupců. Každý sloupec je v záhlaví označen písmenem anglické abecedy, každý řádek je označen číslem. Tím je dáno, že lze každou buňku jednoznačně určit podle řádku a sloupce. Máme tedy např. v tabulce buňky A1, C6 nebo M12. Pokud by došla písmena abecedy, nastupují kombinace písmen.

 4. LIST BUŇKA, výběr buněk

  - celý řádek (klikneme na číslo řádku nebo-li jeho záhlaví).

  - celý sloupec (klikneme na písmeno sloupce nebo-li jeho záhlaví).

  - skupinu buněk (klikneme na začátek vybírané oblasti, podržíme stisknuté levé tlačítko myši a posouváme jí. Tím označíme celou skupinu buněk).

  - celý list (klikneme na průsečík záhlaví sloupců a řádků, který je umístěn v levém horním rohu listu).

  - několik různě rozmístěných buněk (vybereme nejprve první buňku nebo oblast buněk, stiskneme klávesu „Ctrl“ a začneme za stálého držení této klávesy označovat levým tl. myši další buňky).

  - větší oblast buněk (označíme první buňku oblasti, poté přejdeme kurzorem myši na poslední, ale než na ni klikneme, podržíme klávesu „Shift“.

 5. Kopírování a vkládání buněk:

  - do prázdné buňky napiš slovo: pátek

  - kliknutím do prázdné buňky nebo potvrzením klávesy "Enter" ukončíš psaní slova pátek v buňce

  - najeď myší

  - klikni myší opět na buňku se slovem pátek, klávesovou zkratkou „CTRL“ + „C“ zkopíruj obsah buňky a toto slovo vlož ještě i na jiné místo klávesovou zkratkou „CTRL“ + „V“

 6. LIST ŘADA, vložení stejného:

  - do aktivní buňky napíšeme text - číslo

  - kurzorem najedeme na malý čtvereček v pravém rohu buňky, klikneme na něj

  - levým tl. myši a za jeho stálého držení natáhneme sloupec (řádek) do délky, kterou potřebujeme mít vyplněnou stejným textem

  - stejným způsobem vložíme do vedlejších buněk hodnotu 1

 7. Vložení řady: 

  - pomocí vyplnění oblasti můžeme vložit i řady, nejjednodušší řadou je aritmetická řada čísel 1, 2, 3, 4 atd.

  - chceme-li vložit řadu čísel, vložíme do dvou sousedících buněk první dva členy řady a tyto dvě buňky vezmeme do výběru

  - potom vyplníme oblast tahem za vyplňovací úchyt

  - podobně vložíme do tabulky kalendářní řady (první buňka musí obsahovat název měsíce, dne)

   

 8. TabulkaLIST TABULKA, filtrování

  - vytvoř si tabulku podle vzoru (údaje, které jsou v buňkách stejné, nemusíš přepisovat, ale můžeš je zkopírovat a následně vložit)

  - buňky s údaji označ a nastav ohraničeníOhraničení

  - naformátuj celou tabulku (každý řádek jinou barvou – pozor na čitelnost údajů v tabulce)

  - tabulku označ a na kartě Data vyber příkaz Filtr (tabulka musí být označena celá, tj. i se záhlavím)

   

 9. FiltrNásledně můžeme filtrovat skupinu lidí podle věku, výšky nebo pohlaví. Pokud např. vyberu "muž", zobrazí se v tabulce jen řádky, které mají ve sloupci Pohlaví uvedeno muž. Vyzkoušejte si také filtrování podle výšky a podle věku. Tlačítko seřadit

 10. Seřazení dat umožňuje rychle najít hledanou hodnotu uspořádáním dat v tabulce. 

  - celou tabulku označ a na kartě Data vyber příkaz Seřadit

  - následně můžeš provádět řazení podle jména, věku... můžeš nastavit i pořadí od nejmenšího k největšímu nebo abecední řazení u jména

 

Řazení dat

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?