Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

Kyberšikana

Co by Vaše děti měly vědět?

Kyberšikana je forma agrese, která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím informačních a komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších moderních komunikačních nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany původního agresora či dalších osob - tzv. sekundárních útočníků (např. opakované sdílení nahrávky, opakované komentování apod.).

Ačkoli je kyberšikana zpravidla definována jako činnost záměrná, může vzniknout i nezáměrně – např. jako nevhodný vtip, který se v on-line prostředí vymkne kontrole. Kyberšikana je často zaměňována s tzv. on-line obtěžováním. Termínem on-line obtěžování označujeme jednorázové útoky, jejichž dopad je pouze dočasný. „Opravdová“ kyberšikana musí splňovat zejména kritéria opakovanosti, musí být dlouhodobá a musí být vnímána jako ubližující. Oběť se pak nedokáže útokům účinně bránit, existuje mocenská nerovnováha.

 

Zdroj videa: KPBI - Kraje pro bezpečný internet

 

Projevy a znaky kyberšikany v kostce:

Kyberšikana

Kyberšikana

Kyberšikana

 

Znaky kyberšikany

Cíl kyberšikany je tedy totožný jako u klasické šikany, ale liší se v několika aspektech. Nejlepší způsob vysvětlení spočívá v porovnání s klasickou šikanou.

 

Anonymita

Útočník zpravidla vystupuje anonymně, vystupuje pod falešnými přezdívkami (nicky), vytváří jednoúčelové e-mailové schránky nebo falešné profily na sociálních sítích, a díky tomuto pocitu anonymity je posílena jeho odvaha v použití agresivnější formy útoku. Z technologického hlediska je tato anonymita však pouze vzdušným zámkem, neboť odhalení takového útočníka dnes pro Policii ČR není velkým problémem.

 

Profil útočníka

Ve virtuálním světě neplatí pravidla klasické šikany – nezáleží zde na věku, pohlaví, fyzické síle útočníka, sociálním postavení apod. Převládají převážně znalosti a dovednosti v užívání informačních a komunikačních technologií.

 

Místo a čas útoku nelze předpokládat

Zatímco u klasické šikany lze předpokládat, kdy a kde k útoku dojde (o přestávce ve třídě, po vyučování před školou, v odpoledních hodinách na hřišti apod.), u kyberšikany útok může přijít kdykoliv a kdekoliv. Třeba o půlnoci a prostřednictvím různých kanálů: SMS, emailem, videem na videoportálu (např. youtube.com), příspěvkem na sociální síti apod.

 

V šíření kyberšikany pomáhá útočníkovi „publikum“

Zejména možnost sdílení nebo následné přeposílání závadových příspěvků zvyšuje intenzitu vedeného útoku. Útočníkovi tedy postačí příspěvek publikovat pouze jednou, o jeho opakování a šíření se často postará ono „publikum“. Jednání tohoto publika nepřímo ale velice důrazně zvyšuje negativní psychický dopad na oběť.

 

Není snadné rozeznat dopad kyberšikany na oběť

Vzhledem k tomu, že dopady kyberšikany jsou spíše v rovině psychické, je nesnadné je na oběti rozeznat nebo poznat oběť samotnou. Na rozdíl od klasické šikany u kyberšikany je o mnoho složitější vysledovat varovné signály – modřiny, potrhané a špinavé oblečení apod. Oběť se často uzavírá do sebe a přestává komunikovat s okolím, ať už ze strachu, že útočník zintenzivní své útoky, ze studu nebo strachu z nepochopení problému rodiči nebo učiteli.

 

Dlouhodobé působení na oběť

Klasickou šikanu může tvořit soubor jednotlivých útoků, které se mohou opakovat, ale útok jako takový má vždy svůj konec. Naopak útok vedený prostřednictvím informačních a komunikačních technologií v nadneseném slova smyslu nemusí skončit vůbec. Je-li oběť zesměšňována např. prostřednictvím sociální sítě, nemusí se jí podařit legitimními prostředky dosáhnout smazání inkriminovaného příspěvku nebo se po výmazu příspěvek může objevit znova a třeba prostřednictvím jiné sociální sítě a jiného agresora. V tomto případě lze hovořit o opakovatelnosti útoku jako takového a řešením není ani „odstěhování se“ z místa, kde byla oběť původně šikanována.

To, co se internetu zveřejní, již povětšinou nelze vzít zpět.

Zdroj: www.e-bezpeci.cz

 

Symptomy kyberšikanovaného dítěte

 • Dítě zásadně změní své návyky při používání PC, mobilu, sociální sítě atd. (např. časté užívání vystřídá střídmé, až minimální).
 • Během a po pobytu na internetu je smutné, rozzlobené, zoufalé.
 • Při oznámení SMS prožívá negativní emoce, frustraci, vztek atd.
 • Brání se diskuzi o tom, co na počítači dělá, s kým si píše, kdo mu poslal SMS atd.
 • Omezuje dřívější vztahy s rodinou, kamarády, uzavírá se do sebe.
 • Redukuje své koníčky a záliby, nebo se do nich naopak pouští s velkou vervou.
 • Trpí poklesem pracovní výkonnosti, zhoršením prospěchu, problémy s chováním, potyčkami se spolužáky, drzým chováním k učitelům.
 • Vyhýbá se skupinovým aktivitám, shromáždění, kde hrozí, že se potká se spolužáky.
 • Vykazuje změny nálad, chování, spánku nebo jeví známky deprese a úzkosti.
 • Vymlouvá se na cokoli, jen aby nemuselo do školy (nejčastěji na bolesti břicha, hlavy, nevolnost atd.).
 • Ze školy se naopak může začít vracet později než obvykle, bez zjevné příčiny.
 • Omezená chuť k jídlu až nechutenství.
 • Sklony k nespavosti, špatnému usínání a nočním můrám.
 • Vyhledávání blízkosti učitelů.
 • Působí vystrašeně, zakřikle, a přitom ve svém projevu může problematiku kyberšikany zlehčovat a ujišťovat o tom, že žádný problém není. Dítě se může za situaci stydět a snažit se ji za každou cenu neprozradit dalším aktérům.
 • Mohou se střídat chvíle apatie a agresivity.
 • Dítě se nedokáže soustředit, je roztěkané.

Zdroj: příručka Prevence a diagnostika symptomů oběti kyberšikany pro pediatry, autor: Mgr. Lukáš Látal

 

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?