Pracuji

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

Požadavky k předmětu

- obalený sešit 544 s výzdobou na první straně

- nalepená bezpečnost, kritéria hodnocení a sebehodnocení dle instrukcí učitele

Dodržování pravidel a pokynů při práci s digitálním zařízením

- seznámení se s PC učebnou (a jejím HW vybavením)

- bezpečnost a zásady při práci s PC

- kritéria hodnocení

- opakování učiva 7. roč.

Hygiena a ergonomie na pracovišti

- jak správně sedět u PC

Zápis ke stažení zde (PDF)

Časová dotace 2 hod.

Žáci

 • opakují si učivo Scrach minulého šk. roku
 • použijí v programu rozhodovací příkazy
 • poznají, kdy se program rozhoduje
 • vytváří podmínky, program volí ze dvou možností
 • ovládají generátor náhodných čísel
 • řeší úlohy
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • žákovské listy zde (pdf)
 • metodika zde (pro vyučující)
 • časová dotace 3 hod.
 • on-line spuštění Scratch zde
 • cvičení ke stažení - Bludiště, Vesmír, Kreslení

Žáci:

 • zvládnou umístovat objekty dle souřadnicového systému
 • používají souřadnice v blocích
 • umísťují objekty na pozice
 • používají náhodná čísla
 • porozumí blokům, nastavující a měnící číselné hodnoty
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • žákovské listy zde (pdf)
 • metodika zde (pro vyučující)
 • časová dotace 2 hod.
 • cvičení ke stažení - Souřadnice
 • on-line spuštění Scratch zde

Žáci

 • po přečtení programu vysvětlí, co program vykoná
 • používá parametry v blocích
 • diskutuje různé programy pro řešení problému
 • hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
 • používají číselné i textové parametry
 • experimentují pomocí změny parametrů
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • žákovské listy zde (pdf)
 • metodika zde (pro vyučující)
 • časová dotace 4 vyuč. hodiny
 • cvičení ke stažení - Animace, Kreslení, Pila, Písmena a slova
 • on-line spuštění Scratch zde

Žáci:

 • používájí proměnné pro uchovávání hodnot
 • použijí v proměnných čísla a texty
 • nastavují a mění hodnotu proměnné
 • používají více proměnných
 • řeší problémy s proměnnými
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • žákovské listy zde (pdf)
 • metodika zde (pro vyučující)
 • časová dotace 4 vyučovací hodiny
 • on-line spuštění Scratch zde
 • cvičení ke staženíHázení kostkou, Vesmír

logo excel

 

 

Žáci:

 • zopakují si pojmy list, řádek, sloupec, buňka, tabulka, graf
 • rozlišují relativní a absolutní adresu buňky
 • umějí měnit typ adresy v buňce
 • vytvářejí tabulky s různými typy adres
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • časová dotace 2 hodiny
 • interaktivní kvíz - zde 

 

 

Žáci:

 • zopakují si rozdíl mezi vzorcem a funkcí
 • seznámí se s nejčastějšími typy funkcí
 • rozlišují funkce s číselnými a textovými vstupy
 • využívají funkce k výpočtům při zpracování dat
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • časová dotace 4 hodiny

logo excel

 

 

Žáci:

 • vymezí problém a určí způsob jeho řešení
 • řeší problémy výpočtem s daty
 • používají vhodné vzorce u různých typů dat
 • sestaví tabulku pro evidenci dat
 • připíší do tabulky dat nový záznam
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • časová dotace 4 hodiny

Logo Excel

 

 

Žáci:

 • sestaví kritérium pro vyřešení úlohy
 • seřadí tabulku dat podle daného kritéria
 • vytvářejí filtry pro třídění dat v tabulce
 • používají filtry na výběr dat z tabulky
 • zápis ke stažení zde (pdf)
 • časová dotace 4 hodiny

 


logo excel

 

Žáci:

 • vyřeší problém, jak přehledně zobrazit výstupy ze souborů dat
 • dokáží zpracovat výsledky velkých souborů dat
 • vyberou vhodný způsob porovnání výstupů z daného souboru dat
 • ověří hypotézu vizualizací velkého množství dat
 • zápis ke stažení zde (pdf) 
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci:

 • seznamují se s novou technologií - kapesní počítač Micro:bit
 • zapojují Microbit s dalším zařízením - propojují
 • sestaví jednoduchý program v prostředí MakeCode 
 • použije své znalosti z prostředí Scratch
 • aplikuje badatelské aktivity a ověřuje správnost 
 • zápis ke stažení zde
 • on-line spustění programu MakeCode
 • pracovní listy pro žáky
 • úkoly s Microbitem
 • příručka učitele
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci :

 • sestavuje programy reagující na stisk tlačítka
 • ovládájí obě programovatelná tlačítka
 • zapojují Microbit s dalším zařízením - propojují
 • sestaví jednoduchý program v prostředí MakeCode 
 • použije své znalosti z prostředí Scratch
 • zápis ke stažení zde
 • on-line spustění programu MakeCode
 • pracovní listy pro žáky
 • úkoly s Microbitem
 • příručka učitele
 • časová dotace 2 hodiny

Žáci :

 • sestavuje programy k přehrávání zvuků - vytvoří vlastní melodii
 • ovládájí obě programovatelná tlačítka
 • zapojují Microbit s dalším zařízením - propojují
 • sestaví jednoduchý program v prostředí MakeCode 
 • použije své znalosti z prostředí Scratch
 • zápis ke stažení zde
 • on-line spustění programu MakeCode
 • pracovní listy pro žáky
 • úkoly s Microbitem
 • příručka učitele
 • časová dotace 2 hodiny

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní parlament ZŠ TGM Ivančice

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

  Nenech to být - schránka důvěry - pomoc při odhalování šikany

Horizont

 

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?