Pracuji

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

VÁŽENÍ RODIČE,

zde najdete veškeré informace týkající se testování žáků:

 

1. TURNUS

TŘÍDA

4.A

5.A

5.B

2.A

2.B

ČAS

7.25

7.30

7.35

7.40

7.45

 • Žáci přichází každý den hlavním vchodem. U vchodu si své žáky vyzvedne třídní učitelka a zavede je na místo určené k testování.
 • Žáci mají po celou dobu nasazenou ochrannou chirurgickou roušku nebo nanoroušku. Tu si stáhnou pod nos jen na dobu nezbytně nutnou pro testování.
 • Žáka 2. ročníku může doprovázet zákonný zástupce za předpokladu, že má respirátor. Po skončení testování opustí rodič školu, popř. si odvede dítě, které je pozitivní.
 • Žáci, kterým vyjde test pozitivní a nebude je doprovázet rodič vyčkají jeho příchodu ve speciálně vyčleněné místnosti. Zákonný zástupce bude o této skutečnosti neprodleně telefonicky vyrozumněn, dítě si ve škole vyzvedne a bude informován o dalším nutném postupu.
 • Prosíme o důsledné dodržování časů příchodu žáků jednotlivých tříd, aby se mezi sebou nemíchali.

 

2. TURNUS

TŘÍDA

4.B

1.A

1.B

3.A

3.B

ČAS

7.25

7.30

7.35

7.40

7.45

 • Žáci 3.A, 3.B a 4.B přichází KAŽDÝ DEN HLAVNÍM VCHODEM. U vchodu si své žáky vyzvedne třídní učitelka a zavede je na místo určené k testování.
 • Žáci 1.A a 1.B přichází V DEN TESTOVÁNÍ ZADNÍM VCHODEM, OSTATNÍ DNY HLAVNÍM VCHODEM. U vchodu si své žáky vyzvedne třídní učitelka a zavede je na místo určené k testování.
 • Žáci mají po celou dobu nasazenou ochrannou chirurgickou roušku nebo nanoroušku. Tu si stáhnou pod nos jen na dobu nezbytně nutnou pro testování.
 • Žáka 1.a 3. ročníku může doprovázet zákonný zástupce za předpokladu, že má respirátor. Po skončení testování opustí rodič školu, popř. si odvede dítě, které je pozitivní.
 • Žáci, kterým vyjde test pozitivní a nebude je doprovázet rodič vyčkají jeho příchodu ve speciálně vyčleněné místnosti. Zákonný zástupce bude o této skutečnosti neprodleně telefonicky vyrozumněn, dítě si ve škole vyzvedne a bude informován o dalším nutném postupu.
 • Prosíme o důsledné dodržování časů příchodu žáků jednotlivých tříd, aby se mezi sebou nemíchali.

 

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE vychází ze závazných částí MANUÁLU MŠMT (Manuál Covid – 19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, duben 2021).

 

OBECNÉ INFORMACE

 • Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

 • Testování  žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
  • Příklad: Testovacími dny ve škole jsou pondělí a čtvrtek. Žák chyběl v pondělí a úterý. Ve středu bezprostředně po příchodu do školy si pod dohledem určené osoby provede test a výsledek je zaevidován. Ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

ABSENCE Z DŮVODU NEÚČASTI NA TESTOVÁNÍ

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

 

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ

 • Osoby, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

odkaz na MŠMT

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?