ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V úvodu našeho celoročního projektu jsme se věnovali balonům a létání. Do světa fantazie – pohádek jsme cestovali opravdu tradičním cestovním prostředkem. Zvolili jsme si „dědečky“ v tomto oboru, kteří mají dodnes velkou oblibu – balony.
Pozorně jsme si prohlédli mnohé internetové stránky, na nichž jsou k vidění v desítkách různých barevných variací, dokonce i široké škále tvarů.
Většinou se po obloze nad našimi hlavami vznáší balony klasické, existují však i balony ve tvaru láhve, zámku, medvěda, návěsu ke kamionu – všechny tyto varianty jsme si prohlédli na fotografiích.
V pohádkách létá mnoho věcí, vznášet se můžeme i na kobercích, košťatech, ve filmové pohádce o Arabele létal dokonce i obyčejný kufr. Vždyť v pohádkách je dovoleno téměř všechno.
Co jsme se o tomto druhu létání dozvěděli? Kde se vzala tato tradice? Kdy poprvé usedl do koše balonu člověk? Na všechny tyto otázky jsme našli odpovědi.
Rádi se s Vámi o ně podělíme.

Stručný přehled:
BALONY A VZDUCHOLODĚ
Balon (správně také balón, odborně aerostat) je zařízení lehčí než vzduch, které se na principu Archimedova zákona pohybuje vzduchem. Skládá se z vlastního balónu a koše posádky. Nejčastějším typem používaným v dnešní době je horkovzdušný balon, plněný zahřátým vzduchem. U řiditelných balónů – vzducholodí se k plnění používá netečný plyn helium.

První veřejná ukázka letu balonu se uskutečnila 4. června 1783 v Annonay ve Francii. Horkovzdušný balon vypustili bratři Joseph a Jacques Montgolfierové. Znovu objevili teorii nadnášení, kterou zformuloval řecký matematik a filozof Archimédes již ve druhém století před naším letopočtem.
První balón se dokázal vznést do výše 2000 metrů a prvními pasažéry byli beran, kohout a kachna.
Po tomto úspěchu bratři Montgolfierové odjeli do Paříže, kde vytvořili další velký balón.
19. září 1783 se ve Versailles vznesl první balon s posádkou, tvořili ji zástupci šlechty. Let trval osm minut, odehrál se před královským dvorem, přihlíželo mu 130 000 zvědavců. Balón uletěl 3,2 kilometru.
Koncem 19.století se objevily první použitelné řiditelné balony – vzducholodě.

Rekordy

V září 1901 dosáhli němečtí vzduchoplavci Berson a Suerig výšky 10 800 m. Tento rekord byl ve 30. letech několikrát překonán různými týmy z různých zemí. Např. Švýcar Auguste Piccard se 27. května 1931 vznesl se svým balonem do výšky 15 780 m.
Závody o nejvyšší dosaženou výšku však také mnohdy měly své oběti na životech.

Současnost

V současné době se používá k plnění balonů stlačený propan-butan. Je běžně dostupný a lety se těší stále větší oblibě.
Balóny se objevily v řadě knih. Často vystupují v románech Julese Vernea – např. v knihách Pět neděl v balonu, Tajuplný ostrov.
Vznesli jsme se jen ve fantazii, z bezpečnostních důvodů jsme se drželi pevně nohama na zemi, balony jsme si namalovali ve výtvarné výchově. Zkombinovali jsme naše současné dovednosti a propojili je s novými technikami. Utvořili jsme si šablony mraků na modravou oblohu, použili jsme je kontrastně k tisku mráčků. Poprvé jsme využili motouzové obrysové techniky se známými muchlážemi vrstvenými z papíru. Vznikl tak velmi reálný model balonu.
Možná někteří z nás jednou okusí skutečnou atmosféru balonového létání. Jistě pro to bude v našem budoucím životě ještě dostatek příležitostí.

Pokud jsme vás nadchli pro létání, máte smysl pro dobrodružství, neváhejte a vydejte se vzhůru do oblak. Letu zdar!

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg


Foto: Mgr. J. Loudová