ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Žáci 6. ročníku se delší dobu (asi 2 měsíce) zabývali ve výtvarné výchově projektem, zaměřeným na smyslové vnímání: zrak, sluch, čich, chuť a hmat.
Každému z těchto témat předcházel dialog o tom, co o daném smyslu víme, o zajímavostech či vlastních zkušenostech a také o tom, jaké to asi je, když někomu jeden nebo více z pětice smyslů chybí nebo jej má oslabený, zkrátka jak se žije lidem handicapovaným.
Práce na téma zrak se jmenovala „Oko, do duše okno“ – měla zobrazit, jak se v našem chování a myšlení odráží to, co vidíme kolem sebe.
Pak následovala práce o sluchu neboli „Ucho všechno slyší“, ve které děti zkoušeli zakreslit anatomii ucha ve zvětšeném měřítku a pomocí koláže zaznamenat zvuky, které nejčastěji slýchají hned po ránu.
V další hodině jsme „čichali“ – téma znělo „Vůně z kuchyně“ a před tím, než jsme začali tvořit, vyzkoušeli jsme si, jak citlivý máme nos: se zakrytýma očima měli žáci za úkol rozpoznat podle vůně různé potraviny či ingredience.
Poté následovala fáze „vaření“ neboli „Talíř plný dobrot“ – technikou koláže a asambláže žáci vytvářeli prostřený stůl a na něm vše, co jim chutná.
Na závěr jsme si nechali hmat – nejprve jsme vytvářeli jednoduché hliněné figurky oblíbených zvířat. Po vypálení jsme keramické figurky přikryli látkou tak, že je nikdo neviděl a pouze podle hmatu jsme zvířata kreslili. Po odkrytí figurek jsme pak porovnávali, nakolik bylo naše hmatové vnímání přesné.

Mgr. L. Bubeníková

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg foto024_small.jpg foto025_small.jpg
foto026_small.jpg foto027_small.jpg foto028_small.jpg foto029_small.jpg foto030_small.jpg
foto031_small.jpg foto032_small.jpg foto033_small.jpg foto034_small.jpg foto035_small.jpg
foto036_small.jpg foto037_small.jpg foto038_small.jpg foto039_small.jpg foto040_small.jpg
foto041_small.jpg foto042_small.jpg foto043_small.jpg foto044_small.jpg foto045_small.jpg


Foto: Mgr. L. Bubeníková