ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V říjnu pokračovali žáci 6. tříd v hodinách výtvarné výchovy v projektu Les pod lupou. Čekaly je ještě 3 práce na téma „les“.
Zatímco v předešlých úkolech jsme pozorovali malé detaily podle skutečnosti (kapradiny a mechy, struktura listu či kůry), v další sérii prací jsme pracovali s celkem a s vlastní představou, s fantazií. Les tvoří soustava stromů a my jsme si představili, jak takový jednotlivý strom v lese vyrůstá a postupně sílí a jeho větve se rozšiřují – představu děti znázornily pomocí koláže z barevných papírů.
Do další hodiny jsem dětem přinesla dvě knížky – Alenka v říši divů od Lewise Carrola a Záhádky od Petra Nikla, a z obou jsme si četli ukázky o fantastických obyvatelích lesa: Tlachapoud, Jezelen, Hadroušek, Sníček měňavý – tyto postavy inspirovaly děti k ilustraci, v níž znázornily svou představu jednoho takového fantastického lesního tvora.
Na závěr projektu jsme pak vytvářeli pohádkové stromy pro fantastická zvířata jako prostorové objekty, jakési papírové kulisy pro loutkové divadlo – vznikla řada jednoduše stylizovaných a různobarevně pojatých stromů v pohádkovém lese, které jsme rozmístili ve školní chodbě.

Mgr. L. Bubeníková

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg foto006_small.jpg


Foto: Mgr. L. Bubeníková