ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Ve čtvrtek dne 4. 4. 2019 proběhla ve třídách 1. A, B a 3. A, B beseda s paní Petrou Bezákovou. Paní Bezáková je nevidomá a spolupracuje s organizací Vodicí pes. Tentokrát ji doprovázel také cvičitel vodicích psů.
Základním posláním organizace je pomoc a podpora nevidomých lidí, kteří se prostřednictvím služby vodicích psů zařazují do běžného života společnosti. Významnou součástí práce spolku je také zaměření na prezentaci světa nevidomých a vodicích psů pro školní zařízení.
Paní Bezáková dětem přiblížila život nevidomých a možnosti vhodné pomoci nevidomému člověku. Ukázala také něco z práce vodicího psa Čopra. Během besedy si děti prohlédly skládací slepeckou hůl, mluvící hodinky, hlásič plného hrnku a vyzkoušely speciální přístroj na rozpoznávání barev. Na závěr besedy si děti mohly pejska pohladit a předaly mu pamlsek.
Doufáme, že beseda přispěla k tomu, aby děti uměly jednou nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují…
Je totiž daleko příjemnější svou pomoc nabízet než ji potřebovat.

Mgr. Markéta Eibelová

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg


Foto: Mgr. M. Eibelová, Mgr. H. Procházková, Mgr. D. Šacherová