ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V pondělí 23. 4. proběhla na asfaltovém hřišti naší školy jízda zručnosti jako součást Dopravní soutěže mladých cyklistů. Jízdy na kole se účastnili žáci, kteří postoupili přes testy dopravních předpisů.
Jízda zručnosti se skládala podobně jako v minulých letech celkem z osmi překážek. Jednotlivé části trasy měly za úkol prověřit obratnost žáků na kole a současně je připravit na oblastní kolo v Oslavanech.

Přehled všech překážek:
- přesun kelímku s vodou na jiné stanoviště,
- přejezd přes překážku (starší žáci s nadhozem předního kola),
- průjezd ve stopě mezi hranoly,
- průjezd osmičkou s cílem nevybočit z vyznačené trasy,
- jízda přes lávku (houpačka),
- slalom (5 za sebou postavených kuželů),
- průjezd brankou,
- zaparkování kola na vytyčeném místě (garáž).

Podle oficiálních pravidel Dopravní soutěže mladých cyklistů zveřejněných na stránkách Besipu může každá škola vyslat do oblastního kola jedno čtyřčlenné družstvo v I. a jedno družstvo v II. kategorii.
I. kategorii tvořili mladší žáci (5. a 6. roč.) a II. kategorii pak starší žáci (7. a 8. ročník). V několika případech ještě rozhodovalo datum narození (týkalo se to především několika dívek z 6. roč., které spadaly již do 2. věkové kategorie).
Z každé kategorie byli na základě celkových výsledků (řešení dopravního testu + jízda zručnosti) vybráni 4 žáci (2 dívky a 2 chlapci), kteří postupují do oblastního kola v Oslavanech, které se uskuteční v pátek 11. 5. V případě shodnosti bodů rozhodoval čas příjezdu do cíle.

Na závěr bych chtěl poděkovat paní učitelce Kafkové a paní učitelce Málkové za přípravu a vyhodnocení písemných dopravních testů, panu Berkovi za přípravu a zapůjčení jízdních kol a žákům z třídy 9. C (Natálii Kiliánové, Denise Řezáčové, Jakubu Adamovi a Matěji Musilovi) za pomoc při organizace celé akce.

Výsledky postupujících žáků (součet trestných bodů za dopravní test + jízdu zručnosti):

I. kategorie:
Dívky
- Lucie Badinová z 6. A (9 trestných bodů)
- Gabriela Jedonová z 5. B (23 trestný bodů)

Chlapci
- Šimon Kadaňka z 5. A (9 trestných bodů)
- Andrej Havlíček z 6. B (12 trestných bodů)


II. kategorie:
Dívky
- Anna Surovcová z 6. A (13 trestných bodů)
- Markéta Bazalová ze 7. B (14 trestných bodů)

Chlapci
- Filip Felkl z 8. C (3 trestné body)
- Šimon Matoušek z 8. C (3 trestné body)
Filip Felkl zajel jízdu zručnosti jako jediný ze všech zúčastněných s 0 trestnými body.

Mgr. O. Němec

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg foto024_small.jpg foto025_small.jpg
foto026_small.jpg foto027_small.jpg foto028_small.jpg foto029_small.jpg foto030_small.jpg
foto031_small.jpg foto032_small.jpg foto033_small.jpg foto034_small.jpg foto035_small.jpg
foto036_small.jpg foto037_small.jpg foto038_small.jpg foto039_small.jpg foto040_small.jpg
foto041_small.jpg foto042_small.jpg foto043_small.jpg foto044_small.jpg foto045_small.jpg
foto046_small.jpg foto047_small.jpg foto048_small.jpg foto049_small.jpg foto050_small.jpg
foto051_small.jpg foto052_small.jpg foto053_small.jpg foto054_small.jpg foto055_small.jpg
foto056_small.jpg foto057_small.jpg foto058_small.jpg foto059_small.jpg foto060_small.jpg
foto061_small.jpg foto062_small.jpg foto063_small.jpg foto064_small.jpg foto065_small.jpg
foto066_small.jpg foto067_small.jpg foto068_small.jpg foto069_small.jpg foto070_small.jpg
foto071_small.jpg foto072_small.jpg foto073_small.jpg foto074_small.jpg foto075_small.jpg
foto076_small.jpg foto077_small.jpg foto078_small.jpg foto079_small.jpg foto080_small.jpg
foto081_small.jpg foto082_small.jpg foto083_small.jpg foto084_small.jpg foto085_small.jpg
foto086_small.jpg foto087_small.jpg foto088_small.jpg foto089_small.jpg foto090_small.jpg
foto091_small.jpg foto092_small.jpg foto093_small.jpg foto094_small.jpg foto095_small.jpg
foto096_small.jpg foto097_small.jpg foto098_small.jpg foto099_small.jpg foto100_small.jpg
foto101_small.jpg foto102_small.jpg foto103_small.jpg foto104_small.jpg foto105_small.jpg
foto106_small.jpg foto107_small.jpg foto108_small.jpg foto109_small.jpg foto110_small.jpg
foto111_small.jpg foto112_small.jpg foto113_small.jpg foto114_small.jpg foto115_small.jpg
foto116_small.jpg foto117_small.jpg foto118_small.jpg


Foto: N. Kiliánová, 9. C