Počítačový kurz pro mírně pokročilé - začínáme 4. 3. 2019


 • Charakteristika
  Tento intenzivní kurz je určen těm, kteří zvládají základní práce na PC, tj. dokáží ovládat klávesnici a myš, orientovat se na ploše v OS Windows a na internetu. Výhodou je také základní znalost prostředí textového editoru MS Word.
  Účastníci kurzu se naučí plně využívat uživatelské možnosti textového editoru MS Word 2016, pochopí práci s tabulkovým procesorem MS Excel 2016 od tvorby interaktivních tabulek až po zhotovení grafů, v programu MS PowerPoint 2016 budou schopni prezentovat textové informace či obrázky, bezpečně nastaví internetový prohlížeč, vytvoří si vlastní jednoduché webové stránky.

 • Cíl kurzu:
  • získání kompletních uživatelských schopností vyžadovaných při žádosti o zaměstnání (využití programů MS Word, Excel a PowerPoint + ukázka obdobných programů v balíčku LibreOffice, který je zdarma ke stažení),
  • bezpečné nastavení prohlížeče internetových stránek, vyčištění a zrychlení PC, legální stahování z internetu, práce s elektronickou poštou,
  • vytvoření vlastní webové prezentace pod svojí internetovou adresou.

 • Přehled výukových jednotek
  1. Úvodní hodina, seznámení s průběhem kurzu, přihlášení do sítě.
   Seznámení s webovými stránkami www.zstgmivancice.cz/kurzy.
   Nastavení PC a jeho komponent tak, aby se nám co nejlépe pracovalo:
   – nastavení vlastností myši (správné držení myši),
   – nastavení vlastností plochy (pozadí, zamykací obrazovka, spořič obrazovky),
   – práce se složkou a soubory na ploše (vytvoření, přejmenování, kopírování, mazání, hledání),
   – popis základních prvků na ploše (nabídka Start, panel Snadného spuštění, Systémová lišta),
   – vytváření zástupců programů na ploše (využití nabídky Hledání),
   – práce s vyměnitelným diskem (možnost zapůjčení),
   – nastavení času, změna data (využití nabídky Hledání).

  2. Práce v programu MS Word I:
   – základní práce v programu MS Word
       (práce s dokumentem – vytvoření, uložení, zavření, otevření, rozložení stránky),
   – psaní textu – vkládání symbolů (orientace na klávesnici),
   – kopírování a vkládání textu z internetu,
   – formátování textu,
   – vložení efektních nadpisů,
   – seznamy (odrážky a číslování).

  3. Práce v programu MS Word II:
   – opakování z minulé hodiny (formátování textu) – vložení obrázku z internetu a jeho úprava,
   – vložení fotografie,
   – práce s tabulkou, buňkami,
   – vložení vodoznaku, pozadí stránky,
   – poznámka pod čarou, vysvětlivka,
   – nastavení tisku a tisk dokumentu.

  4. Práce v programu MS Word III:
   – textové pole,
   – sloupcová sazba,
   – záhlaví a zápatí (číslo stránky),
   – možnosti programu (automatické opravy),
   – opakování z minulých hodin (práce vycházející z probraného).

  5. Základní práce v programu MS Excel:
   – seznámení se s programem,
   – práce s buňkou, vzorci, funkcemi,
   – tvorba grafu.

  6. Práce v programu MS PowerPoint:
   – seznámení se s programem,
   – výběr a uspořádání oken,
   – grafická podoba (obrázky, přechody, animace),
   – pravidla pro tvorbu prezentace.

  7. Práce s internetem I:
   – bezpečný prohlížeč (nastavení), nebezpečí na internetu,
   – za software ani korunu (legální stahování softwaru z internetu, vyčištění a zrychlení svého PC),
   – e-mailová schránka na portálu Seznam.cz (registrace, přihlášení, psaní zpráv s přílohou),
   – tvorba webových stránek pomocí služby Webnode (registrace, přihlášení).

  8. Práce s internetem II:
   – tvorba webových stránek pomocí služby Webnode (přihlášení, editace webu).
   V závěru vyhotovení interaktivního testu, soutěž o drobné dárečky.

 • Časový rozsah / cena:
  délka kurzu je 24 vyučovacích hodin (1 hod. = 45 min), cena je 1680 Kč (cena 1 vyuč. hodiny je 70 Kč).

 • Pracujeme v:
  • MS Windows 10,
  • MS Word 2016, LibreOffice (ukázka),
  • MS Excel 2016,
  • MS PowerPoint 2016,
  • Ccleaner
  • Mozilla Firefox, Google Chrome

 • Vedení kurzu zajišťuje:
  Mgr. O. Němec, kontakt: o.nemec@zstgmivancice.cz