Počítačový kurz pro mírně pokročilé


 • Charakteristika
  Tento intenzivní kurz je určen těm, kteří zvládají základní práce na PC, tj. dokáží dostatečně ovládat klávesnici, umí pracovat na ploše v OS Windows, zvládají základní funkce textového editoru MS Word a orientují se na internetu.
  Účastníci kurzu se naučí využívat většinu uživatelských možností textového editoru MS Word, pochopí práci s tabulkovým procesorem MS Excel od tvorby interaktivních tabulek až po tvorbu grafů, v programu MS PowerPoint budou schopni prezentovat textové informace a obrázky, bezpečně nastaví internetový prohlížeč, vytvoří si vlastní webové stránky.

 • Cíl kurzu:
  • získání kompletní uživatelské schopnosti vyžadované při žádosti o zaměstnání (využití programů MS Word, Excel a PowerPoint + ukázka obdobných programů v balíčku LibreOffice),
  • bezpečné nastavení prohlížeče internetových stránek, vyčištění a zrychlení PC, legální stahování z internetu,
  • vytvoření vlastní webové prezentace pod svojí internetovou adresou.

 • Přehled výukových jednotek
  1. Úvodní hodina, seznámení s průběhem kurzu, přihlášení do sítě.
   Seznámení s webovými stránkami www.zstgmivancice.cz/kurzy.
   Nastavení PC a jeho komponent tak, aby se nám co nejlépe pracovalo:
   – nastavení vlastností myši (správné držení myši),
   – nastavení vlastností plochy (pozadí, spořič obrazovky, rozlišení aneb změna velikosti ikon, textu),
   – práce se složkou na ploše (vytvoření, přejmenování, kopírování, mazání – práce s košem),
   – nastavení rozmístění složek (ikon) na ploše,
   – vytváření zástupců programů na ploše (panel Snadné spuštění),
   – práce s vyměnitelným diskem – flash-diskem (možnost zapůjčení),
   – nastavení správného času a data na PC.

  2. Práce v programu MS Word I:
   – základní práce v programu MS Word (práce s dokumentem – vytvoření, uložení, otevření),
   – psaní textu – vkládání symbolů,
   – kopírování a vkládání textu z internetu,
   – formátování textu,
   – odrážky a číslování (víceúrovňové, odrážky s různými symboly),
   – vzhled stránky.

  3. Práce v programu MS Word II:
   – nastavení tisku a tisk dokumentu,
   – vložení obrázku z internetu a jeho úprava,
   – vložení efektních nadpisů – WordArt,
   – práce s tabulkou, buňkami.

  4. Práce v programu MS Word III:
   – textové pole,
   – sloupcová sazba,
   – záhlaví a zápatí,
   – vložení vodoznaku, pozadí stránky,
   – možnosti automatických oprav,
   – opakování.

  5. Základní práce v programu MS Excel:
   – představení programu,
   – jednoduché výpočty, práce se vzorci,
   – tvorba grafu.

  6. Práce v programu MS PowerPoint:
   – představení programu,
   – stahování obrázků z internetu,
   – tvorba vlastní prezentace s přechody, efekty,
   – pravidla pro tvorbu prezentace.

  7. Práce s internetem I:
   – bezpečný prohlížeč (nastavení zabezpečení),
   – za software ani korunu (legální stahování softwaru z internetu), – vyčištění a zrychlení svého PC (Ccleaner),
   – tvorba webových stránek pomocí služby Webnode (registrace, nastavení).

  8. Práce s internetem II:
   – tvorba webových stránek pomocí služby Webnode (administrace webu, práce s textem, obrázky, odkazy...).
   V závěru vyhotovení interaktivního testu, soutěž o drobné dárečky.

 • Časový rozsah / cena:
  délka kurzu je 24 vyučovacích hodin (1 hod. = 45 min), cena je 1680 Kč (cena 1 vyuč. hodiny je 70 Kč).

 • Pracujeme v:
  • MS Windows 10,
  • MS Word 2016, LibreOffice (ukázka),
  • MS Excel 2016,
  • MS PowerPoint 2016,
  • Avast, Ccleaner
  • Mozilla Firefox, Google Chrome

 • Vedení kurzu zajišťuje:
  Mgr. O. Němec, kontakt: o.nemec@zstgmivancice.cz