ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Na základě změny školského zákona došlo k posunutí termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základní školy. Nově je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě docházku zahájit.
Přesné datum bude stanoveno do konce února a budeme Vás o něm včas informovat.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Pokud bude chtít zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, musí žádost podat v době konání zápisu, tedy do 30. dubna 2017. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.