Co nevím, to si najdu
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012


Ukaž se!
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012


Najdi, co neznáš!
2013/2014 – 2., 51.– 209. místo
2012/2013 – 21.– 112. místo
2011/2012 – 16., 21.–175. místo
2010/2011 – 16., 17., 21.–86. místo
2009/2010 – 4., 7.–9., 10., 13. místo
2008/2009 – 21.–119. místo
2007/2008 – 11., 12., 21.–120. místo
2006/2007 – 130.–268. místo

Pravidla soutěže „Co nevím, to si najdu

 1. Soutěž provozuje ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, vedoucí projektu je Mgr. Otmar Němec.
 2. Účastníkem soutěže se stává osoba, která je zařazena do databáze účastníků soutěže. Do databáze účastníků bude zařazena každá fyzická osoba, která v době od prvního do posledního dne v měsíci včetně odešle správně vyplněný soutěžní formulář soutěže „Co nevím, to si najdu“.
 3. Správné vyplnění soutěžního formuláře: volba správné odpovědi (kliknutím do políčka se třemi odpověďmi), vypsání povinných údajů (jméno, příjmení, antispam: 1 + 1 = 2), třída (pouze pro žáky ZŠ TGM Ivančice), kontaktní e-mail (pro ty, co nenavštěvují ZŠ TGM Ivančice).
 4. Soutěž probíhá každý měsíc.
 5. Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a k použití těchto snímků na školním webu.
 6. Účast v soutěži není omezena pouze na žáky naší školy.
 7. Každý má možnost soutěžit daný měsíc pouze jednou.
 8. Na došlé odpovědi neodpovídáme, srozuměni jsou pouze vítězové (pokud nenavštěvují naši školu, je vyrozumění provedeno prostřednictvím e-mailu).
 9. Vítězem rozumíme toho, kdo správně zodpověděl otázky daného měsíce a byl vylosován vedením školy.
 10. Ceny lze vyzvednout pouze v kanceláři naší školy a to nejpozději do 1 měsíce od zveřejnění.
 11. Za ceny v soutěži organizátor soutěže neručí, není tedy možné žádat náhradu za nefunkční či jinak poškozené odměny.
 12. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
 13. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti na soutěži a případnou výhru. Organizátor je povinen ze soutěže vyloučit účastníka hry, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel (zejména pokud jde o chybné vyplnění soutěžního formuláře – nepravdivé informace).
 14. Případné dotazy zasílejte na informační e-mail školy o.nemec@zstgmivancice.cz.