Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

foto školy
Úprava prostoru na chodbách (původně pro šatny) – r. 1996.

foto školy
Stavební úpravy některých částí budovy – r. 1996.

foto školy
Stavební úpravy některých částí budovy – r. 1996.