Pracuji

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X
ZŠ TGM Ivančice
Na Brněnce 1, příspěvková organizace

VÁŽENÍ RODIČE,

od 24. 5. se všichni žáci 1. i 2. stupně testují pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí.

 • Všichni žáci přichází hlavním vchodem.
 • Testování probíhá v kmenových třídách.
 • Z důvodu epidemiologických opatření není možný vstup rodičů ani dalších třetích osob do budovy školy.
 • Jestliže chce být rodič žáků 1. - 3. ročníku u testování, vyzvedne si na vrátnici školy test. Dítě se otestuje pod dohledem rodiče v prostoru vestibulu školy. Po provedení testu nahlásí výsledek na vrátnici a pokud je negativní, dítě odejde za spolužáky do třídy.
 • Žáci mají po celou dobu nasazenou ochrannou chirurgickou roušku nebo nanoroušku. Tu si stáhnou pod nos jen na dobu nezbytně nutnou pro testování.
 • Žáci si mohou donést svůj vlastní test, který je schválený pro samotestování. Test musí být proveden přímo ve škole.
 • Žáci, kterým vyjde test pozitivní, vyčkají příchodu zákonného zástupce ve speciálně vyčleněné místnosti. Zákonný zástupce bude o této skutečnosti neprodleně telefonicky vyrozumněn, dítě si ve škole vyzvedne a bude informován o dalším nutném postupu.
 • Prosíme o důsledné dodržování časů příchodu žáků jednotlivých tříd.

 

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE vychází ze závazných částí MANUÁLU MŠMT (Manuál Covid – 19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, duben 2021).

 

OBECNÉ INFORMACE

 • Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

 • Testování  žáků bude probíhat u 1. i 2. stupně 1x týdně vždy v pondělí.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu na vrátnici školy.

 

ABSENCE Z DŮVODU NEÚČASTI NA TESTOVÁNÍ

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.
 • Zákonný zástupce vyrozumí zprávou do Edookitu třídního učitele, že nesouhlasí s testováním a na základě této zprávy bude žákovi absence omluvena.
 • Učitel má možnost žáka pozvat do školy k individuálnímu přezkoušení.

 

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ

 • Osoby, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Odkaz na starý web školy

 

 

 

 

odkaz na MŠMT

KONTAKTY

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice

Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767

  +420 546 419 236

reditelka@zstgmivancice.cz

Kde nás najdete?