ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V 8. ročníku jsme se téměř dva měsíce zabývali různými aspekty a způsoby využití perspektivního vyjadřování ve výtvarné výchově, a sice na příkladu zobrazování věcí, které nás nejčastěji obklopují. Shodli jsme se na tom, že velká část našeho každodenního života se odehrává v kuchyních našich domovů, a tak jsme se zaměřili na věci, které více či méně s kuchyní souvisejí.

Nejprve jsme se pustili do zobrazení kuchyně jako místnosti, prostoru, ve kterém se nachází spousta užitečných i méně užitečných předmětů. V časopisech jsme hledali a vystřihovali různé obrázky a fotografie věcí z kuchyně, každý žák si vybral 3 – 4 kousky, které nalepil do prázdné plochy výkresu, a poté je propojil a umístil do domyšleného prostoru kuchyně. Fotografie vytvářely jakousi nápovědu o tom, jak se chová trojrozměrný předmět v prostoru, a pak už nebylo tak těžké zbytek dokreslit.

Další úkol spočíval v prostorovém vytváření objektu. Protože jsme se tematicky stále drželi kuchyně či jí podobných prostor, byly oním hledaným objektem, který nás také každodenně doprovází v našich domech či bytech, nástěnné hodiny, tzv. Pendlovky. Žáci si vytvořili trojrozměrnou základnu hodin, kterou potom polepováním a konstruováním podle předem domluveného určení dotvářely. Vznikly tak hodiny mořské, hodiny pro zamilované, hodiny kuchařské, hodiny hvězdné, hodiny pro mořské panny i hodiny bez názvu.

Pro další úkol, kterým bylo zátiší, jsme potřebovali získat trochu průpravy, a tak jsme se pustili do zobrazování předmětů zjednodušených na kostky a koule, tedy ty nejzákladnější tvary. Žáci měli před sebou hromádky kostek, které nejprve zakreslovali tužkou a získali tak základní poučení o výtvarném perspektivním zobrazování předmětů, které je odlišné od toho, jež znají z geometrie. Protože však kresba není všechno, zkusili si žáci kresebné cvičení převést do malby. Pro usnadnění práce si vybrali jen jednu základní barvu, z níž pak odvozovali různé odstíny a valéry pro zachycení světel a stínů.

Následoval pohled do spíže, tedy domácí zásobárny potravin. Na stůl v čele třídy byly vyrovnány nejrůznější nádoby, obaly, kuchyňské náčiní i skutečné potraviny. Každý žák pak ze svého úhlu pohledu toto zátiší či jeho libovolně vybranou část zakreslil tuší a domyslel a přidal pokračování či detaily. Při práci využívali žáci pokud možno co nejvíce poznatky z minulé hodině o perspektivním zobrazování objektů.

Tuto řadu prací o perspektivě a prostoru jsme zakončili receptem od věhlasné kuchařky 19. století – Magdaleny Dobromily Rettigové. Ingredience z receptu se žákům staly námětem pro keramický kachel, respektive zátiší jako reliéf.

Mgr. L. Bubeníková

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg foto024_small.jpg foto025_small.jpg
foto026_small.jpg foto027_small.jpg foto028_small.jpg foto029_small.jpg foto030_small.jpg
foto031_small.jpg foto032_small.jpg foto033_small.jpg foto034_small.jpg foto035_small.jpg
foto036_small.jpg foto037_small.jpg foto038_small.jpg foto039_small.jpg


Foto: Mgr. L. Bubeníková