ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Od tématu Sportovců byl jen krůček k další práci: sportovní kluby a jejich značky. Vysvětlili jsme si funkci písma a jednoduchého obrázku, jejichž spojením může vzniknout výstižný znak. Musí v sobě spojovat název a jednoduchou ilustraci vystihující zaměření klubu.
Žáci si mohli klub úplně vymyslet, anebo mohli vymýšlet nové značky pro kluby již existující. Své návrhy pak zpracovali technikou linorytu a vytiskli na barevné papíry.

Na téma sportovních značek a užití písma v nich jsme s 8. ročníkem navázali volnou hrou s písmeny.
Žáci dostali k dispozici několik velkých polystyrenových písmen, jejichž kombinací a otiskováním vytvářeli různé obrazce a kompozice na velký formát papíru (velikost odpovídala plakátu formátu A1). Počet písmen byl omezen na 4 kusy a počet barev na 2, aby nedocházelo k roztříštění tématu (ostatně mírná forma omezování ve výběru vyjadřovacích prostředků se mi u žáků vyplatila již častěji – není pak tolik prostoru na nevkusné a nekontrolovatelné „výtvarné“ úlety).

Mgr. L. Bubeníková

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
Foto: Mgr. L. Bubeníková