ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Žáci 5. B se v rámci výuky vlastivědy učili o našem hlavním městě, čehož jsme využili v hodinách výtvarné výchovy k prolínání mezipředmětových vztahů. Děti se dle vlastní volby rozdělily do skupin, ve kterých společně zpracovávaly předem daný okruh vztahující se k tématu Praha. Vzniklo tak 6 skupin žáků s následujícími názvy okruhů: Historické památky, Architektura, Církevní objekty, Zajímavosti, Významné osobnosti a Příroda. Shromážděné materiály žáci ve svých týmech výtvarně dotvářeli a výsledky projektu na závěr prezentovali. Všechny práce jsou vystaveny na chodbě školy.

Mgr. Z. Illková

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg
foto004_small.jpg foto005_small.jpg foto006_small.jpg


Foto: Mgr. Z. Illková