ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Dne 7. června jsme se vydali v brzkých ranních hodinách na Slovensko. Na ZŠ a MŠ Karola Kuffnera na nás čekali naši přátelé – žáci školy, učitelé. Tentokrát jsme jeli nejen sportovat. Část dětí se dopoledne osobně setkala s žáky, se kterými se zná jen virtuálně. Vzájemně se propojují online v průběhu roku pod vedením Mgr. Jarmily Loudové. Pracovali společně ve skupinách. S sebou jsme vezli vytvořené zábavné aktivity. Při nich jsme poznávali navzájem naše jazyky a připravovali jsme se na společné vystoupení.
Zbývající část žáků se ihned po příjezdu přesunula na sportoviště. Čekala je utkání ve florbalu, malém fotbalu a vybíjené. Fandili jim kamarádi ze Slovenska i z naší školy.
Část dětí z Ivančic tentokrát netradičně tvořili i zpěváci, tanečnice a hráči na hudební nástroje. Kromě sportu jsme totiž naši školu reprezentovali i v rámci kulturního programu. Připravená československá show měla dokonce i smíšený československý moderátorský tým. Žákyně ze 4. ročníku z Ivančic a ze Sládkovičova si ho nacvičily se svými třídními učitelkami. Ty je k tomuto účelu připravily. Celé průvodní slovo bylo ve verších. Mgr. Jarmila Loudová a Mgr. Silvia Maneková dokázaly, že jsou schopné tvořit sehraný tým i na vzdálenost stovek kilometrů. Společně sestavily a provázaly celý program. Děvčata si vyzkoušela své moderátorské role i virtuálně přes internetové propojení v rámci online výuky.
Celý kulturní program trval téměř hodinu. Byl neuvěřitelně pestrý – tanec střídal sólový i sborový zpěv, hra na hudební nástroje, krátká divadelní vystoupení. V rámci programu vystoupili žáci 1. i 2. stupně z obou škol. Tréma byla veliká, ale rychle opadla. Všichni jsme se v rámci vystoupení sblížili, pomáhali jsme si a navzájem jsme se podporovali. Publikum nás odměňovalo potleskem. Báječná atmosféra skvěle namotivovala sportovce na jejich odpolední netradiční sportovní aktivity. Soutěžily smíšené týmy obou škol. Nebylo důležité, kdo v jednotlivých disciplínách zvítězil. Hlavní bylo zúčastnit se, užít si každičkou minutu, kdy jsme byli dohromady.
Vazby mezi našimi školami – žáky i učiteli - jsou stále silnější. Společně strávený čas nám zpestřil páteční den, ale bohužel uplynul velmi rychle. V pozdních odpoledních hodinách jsme se vraceli zpět domů. Byli jsme smutní, že opouštíme naše kamarády a přátele. Vše krásné má svůj začátek i konec. Víme, že naše společné chvilky nekončí. Opět na ně navážeme setkáním v novém školním roce.
Radostné chvilky, které jsme spolu doposud prožili, budou dlouho uloženy v našich vzpomínkách a srdcích.
Je třeba poděkovat všem z řad dětí i pedagogů obou škol, kteří se na celé akci podíleli. Velké díky patří i vedení obou škol. Bez jejich podpory by vzájemná spolupráce nebyla možná.

Za kolektiv učitelů i žáků Mgr. Jarmila Loudová



Fotogalerie:

- fotogalerie 1

- fotogalerie 2