ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Žáci 5. ročníků se ve středu ráno vydali do ZOO do Brna. Měli zde připravený vzdělávací program vztahující se k učivu o podnebných pásech. Jednotlivé třídy se rozdělily, prostřídaly se postupně při poznávání živočichů v terénu a v sále.
V přednáškovém sále na ně čekaly různé lebky, kosti, kůže, peří, vajíčka, rohy a parohy ze všech koutů světa. Děti si mohly prohlédnout svlečenou kůži anakondy, vyzkoušet si parohy jelena nebo soba. Všichni se dozvěděli mnoho zajímavostí. Pracovali ve skupinách. Exponáty šly z ruky do ruky. Hrozivě vypadaly zejména jednotlivé lebky.
Jakmile byly všechny exponáty dětmi rozděleny podle podnebných pásů, vyrazili jsme na komentovanou prohlídku ZOO. Na začátku jsme se seznámili s Edíkem - papouškem Ara. Přivítala nás s ním jedna z průvodkyň. Je to velký „komediant“, rád ukazuje, co umí.
Jednotlivé třídy se vydaly na různé trasy po ZOO. Žáci 5. B pozorovali živočichy zejména z mírného a polárního pásu. Nejdéle se zdrželi u výběhu arktických vlků, ledních medvědů a lachtanů. Vstoupili jsme také do voliéry orlů bělohlavých, dostali jsme se do jejich bezprostřední blízkosti. Tato voliéra je technicky nejnáročnější stavba v ZOO. Orli bělohlaví na nás pokřikovali, předvedli nám své letecké schopnosti. Ale viděli jsme i desítky dalších zvířat – surikaty, jeleny milu, nosály červené. Po celou dobu pobytu v ZOO se nám předváděli pávi.
Děti z 5. A prošly zejména část ZOO s živočichy tropického a subtropického pásu.
Před zpáteční cestou si mnozí žáci nakoupili suvenýry a drobné dárky pro své blízké.
Program v ZOO se nám moc líbil. Prohlídka výběhů s komentářem byla zajímavá a velice poučná. Dozvěděli jsme se, jak se zvířata jmenují, odkud do Brna přicestovala a mnoho zajímavostí z jejich života v ZOO.

Mgr. Jarmila Loudová
Fotogalerie:

- fotogalerie I (foto: Mgr. J. Loudová)

- fotogalerie II (foto: Mgr. B. Valnohová)