ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Dne 31.5. 2017 proběhl výlet 6.A a 6.B do Brna do areálu JUMP PARKU.
Tam byly děti nejprve seznámeny trenéry s tím, jakým způsobem mají na trampolínách cvičit.
Žáci se rozdělili na dvě skupiny. Někteří již uměli základní techniku cvičení na trampolínách, druzí se museli všechny cviky a výskoky s pomocí trenéra naučit. Velký důraz byl kladen i na bezpečnost během cvičení. Každý žák měl k dispozici svoji vlastní trampolínu. Ve druhé fázi se žáci učili salto. Na závěr si zahráli vybíjenou na trampolínách.
Následovalo občerstvení a pohybové aktivity na hřišti za Olympií. Žáci zdolávali prolézačky, houpali se, sportovali. Hřištěm se nesl smích a veselé pokřikování dětí. Z výletu odjížděli všichni spokojeni a příjemně unaveni pohybovými aktivitami.

Mgr. Eva Coufalová, Mgr. Lenka Málková

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg foto024_small.jpg foto025_small.jpg
foto026_small.jpg foto027_small.jpg foto028_small.jpg foto029_small.jpg foto030_small.jpg
foto031_small.jpg foto032_small.jpg foto033_small.jpg foto034_small.jpg


Foto: Mgr. L. Málková