ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Je již tradicí, že v měsíci lednu navštíví naši školu předškolní děti z Mateřské školy Na Úvoze 1 a z odloučeného pracoviště na ul. Mjr. Nováka 7. V úterý 22. 1. 2019 se už prvňáčci nemohli dočkat svých kamarádů z MŠ.
Předškoláčci se přišli seznámit se školním prostředím. Měli možnost zasednout do školních lavic a naše děti jim předvedly, co se za I. pololetí ve škole naučily.
S předškoláčky jsme si zase hravou formou zkusili, jak jsou k zápisu do 1. třídy již připraveni. Zda znají barvy, pojmenují geometrické tvary, určí počet předmětů, rozliší pravou a levou stranu, vytleskají slovo po slabikách… Děti krásně pracovaly a nebály se nám také zarecitovat báseň nebo zazpívat básničku.
Na památku jsme pro děti připravili dárečky: kytičky nebo veselé příšerky. Přejeme budoucím školákům, aby se jim ve škole dařilo, chodili do školy rádi a vesele.

Za 1. třídy vypracovala M. Eibelová

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg foto024_small.jpg foto025_small.jpg
foto026_small.jpg foto027_small.jpg foto028_small.jpg foto029_small.jpg foto030_small.jpg


Foto: Mgr. O. Němec