ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V sobotu 26. ledna se dveře ZŠ T.G. MASARYKA otevřely široké veřejnosti. Návštěvníci mohli od 9. 00 hod. do 15. 00 hod. procházet prostory celé školy. Měli příležitost nahlédnout do jednotlivých tříd i odborných učeben.
V průběhu celého dne probíhaly ukázky soudobé moderní výuky na interaktivní tabuli ve třídě 4. A. Mnozí návštěvníci se nebáli a vyzkoušeli si hlasování i užívání mobilních zařízení ve výuce. Zkoušeli si internetové kvízy, insert informací metodou SHOUT IT OUT, zasílání příspěvků na nástěnku, interaktivní hry, známé hry z televize AZ KVÍZY, hru RISKUJ ad., vše, co dnes zpestřuje výuku a pomáhá dětem procvičit a upevnit probírané učivo. Pro mnohé starší ročníky je jen těžce představitelné, co lze dnes realizovat. Snad se mi podařilo všechny přítomné přesvědčit, jak skvělé prostředí lze v 21. století s pomocí techniky vytvořit na naší škole. Všem odvážným z řad dětí i dospělých patří poděkování.
Během dopoledne se pro hosty školy v předem stanovených časech uskutečnilo opakovaně kulturní vystoupení. Představení tvořilo vystoupení žáků z pěveckého a tanečního kroužku, který mohou děti 1. stupně při škole celoročně navštěvovat. K žákům 1. stupně se přidali v rámci vystoupení i někteří vybraní žáci 2. stupně.
Část z nich zajišťovala pěveckou oporu ve sboru. Dva chlapci hráli na dechové nástroje a nechyběl ani sólový zpěv. S dětmi z jednotlivých kroužků vystupovali i vedoucí zájmových útvarů. Je to pro děti vždy velká opora. I pro dospělé je obtížné překonat trému. Jakmile mají žáci mezi sebou i svého pedagoga, zvládají obavy z širokého publika mnohem lépe.
O našich pevných nervech a rozhodnutí ukázat, co v nás je, svědčí i to, že nás neodradil ani výpadek proudu v celé škole. Pro taneční, hudební vystoupení a aktivity na počítačích bylo elektrické energie zapotřebí. Výpadek netrval dlouho a vše pokračovalo dle plánu. Zvládli jsme to s úsměvem a grácií.
V kuchyňce bylo připraveno malé občerstvení, připravili je sami žáci v rámci hodin vaření.
V odděleních školní družiny bylo také živo, návštěvníci zde dostali drobné upomínkové předměty.
Do školy byli v tento den pozváni i bývalí zaměstnanci školy. Mohli si se svými mladšími kolegy zavzpomínat na časy jejich působení na této škole.
Někteří lidé využili možnosti ochutnat jídla v jídelně školy, neboť i ta byla široké veřejnosti zpřístupněna.
Neformální setkání s širokou veřejností jsou vždy příjemným zpestřením celoročního koloběhu školního roku.
Děkujeme všem přátelům, rodičům a dětem za jejich přízeň a velmi pozitivní ohlasy. Již dnes se všichni pedagogové i děti těší na opětovné shledání v příštím roce.

Mgr. Jarmila LoudováFotogalerie:

- ...z tříd a odborných učeben

- ...z vystoupení žáků

Foto: Mgr. O. Němec