ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V sobotu 27. ledna se dveře naší školy otevřely široké veřejnosti. Návštěvníci mohli od 9.00 hod. do 15.00 hod. procházet prostory celé školy. Měli příležitost nahlédnout do jednotlivých tříd 1. a 2. stupně, byly zpřístupněny odborné učebny - např. třídy určené k počítačové výuce, dílny, kuchyňka.
V průběhu celého dne probíhaly ukázky soudobé moderní výuky na interaktivní tabuli ve třídě 5. B. Ačkoli žáci této třídy neseděli v sobotu v lavicích, přivítali hosty virtuálně prostřednictvím zvukových nahrávek. Některé děti byly paní učitelce k ruce po celý den. Pestrá prezentace jejich prací byla pro většinu návštěvníků velkým překvapením. Nakonec mnozí odložili obavy z neúspěchu a vyzkoušeli si i velmi jednoduchý test s hlasovacím zařízením, použití mobilních telefonů a tabletů ve výuce. Ukázky měly probíhat dvakrát během dne, ale pro zájemce byly nakonec několikrát opakovány.
Pestrý kulturní program se opakoval dvakrát během dopoledne v předem stanovených časech - v 9.30 hod. a 11.00 hod. Představení tvořilo pěvecké vystoupení žáků ze ZPĚVÁNKU, bylo zpestřeno tancem, hrou na flétnu a sestavou AEROBIKU. V závěru vystoupili žáci 2. stupně s písněmi z muzikálu v doprovodu violoncella. V pěveckém sboru zpívali žáci 1. i 2. stupně. Na flétny hráli žáci, kteří navštěvují kroužek FLÉTNY při škole. Taneční vystoupení předvedly děti ze třídy 2. A a krátkou sestavu ukázali cvičenci z kroužku AEROBIKU. Písně z muzikálu si pro diváky připravili žáci 2. stupně. Mezi návštěvníky se tak navodila uvolněná atmosféra plná radosti a pohody. V kuchyňce bylo k dispozici malé občerstvení, které připravili sami žáci v rámci hodin vaření a doplnili je rovněž zaměstnanci školy.
V odděleních školní družiny bylo také živo. Paní vychovatelky zde čekaly na návštěvníky školy. Lidé si odnášeli drobné upomínkové předměty, dárečky vyrobené dětmi.
Do školy byli v tento den pozváni i bývalí zaměstnanci školy. Mohli se svými mladšími kolegy zavzpomínat na časy jejich působení na této škole.
Všichni jsme si neformální setkání s širokou veřejností užili. Jsou vždy příjemným zpestřením celoročního koloběhu školního roku.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce podíleli.

Mgr. Jarmila LoudováFotogalerie:

- ...z tříd a odborných učeben

- ...z vystoupení žáků