ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V hodinách francouzštiny se nejen učíme slovíčka a mluvnici, ale seznamujeme se také s francouzskou kulturou.
Na konci prvního pololetí si skupina žáků 7. ročníku, kteří letos s francouzštinou jako druhým cizím jazykem teprve začali, oživila výuku příběhem Malého prince, hlavní postavy knihy francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, a sice prostřednictvím ukázek z animovaného filmu a písniček.
Na začátku celého příběhu je dialog Malého prince s pilotem letadal ztroskotaného v poušti. Tento dialog začíná slovy: „Prosím, nakresli mi beránka…“ – S’il vous plait, dessine-moi un mouton…“ A s touto větou se děti rozběhly po škole a obracely se s prosbou o obrázek na spolužáky i učitele. Ze získaných kreseb pak poskládaly plakátky. A protože jsme se právě učili přídavná jména a popis, přidaly ke každému beránkovi slovo, které je vystihuje.
A tak se nebojte francouzštiny, může být i zábavná!

Mgr. Leona Bubeníková

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg


Mgr. Leona Bubeníková