ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Dne 30. 11. 2018 vystupoval kroužek Zpěvánek spolu s žáky II. stupně pod vedením pana učitele Hochmana a paní učitelky Procházkové na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Ivančicích.
Žáci zazpívali a zahráli vánoční písně a koledy v mrazivém a větrném počasí s chutí a doufáme, že přispěli k pěkné předvánoční náladě.

Za zpěváky Mgr. Hana Procházková

Součástí slavnostního rozsvěcení stromu byly také stánky s dekorativními výrobky místních škol a občerstvením neziskových organizací.
Na tento den se připravovala s velkým předstihem také naše škola – žáci vyráběli v hodinách a ve školní družině nejrůznější vánoční ozdoby a dekorativní předměty, které následně se svými učitelkami nabízeli ve dvou stáncích.
Účastníkům akce za strávený čas v mrazivém pátečním odpoledni děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří přispěli nákupem našich výrobků na různé školní aktivity.

Mgr. O. Němec

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg


Foto: Mgr. O. Němec