ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Ve středu 14. listopadu se uskutečnila ve školní jídelně již tradiční schůzka vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci okolních středních škol a středních odborných učilišť. Tato schůzka se týkala i žáků, kteří mají zájem studovat na víceletých gymnáziích.
Letos bylo pozváno 18 středních škol. Výchovná poradkyně pozvala ty školy, na kterých mají vycházející žáci zájem dále studovat. Pozvání přijalo letos 16 škol, ale jedna se nakonec setkání neúčastnila.
Zájem žáků a jejich rodičů o tuto akci byl velký. Schůzku navštívili i žáci 8. ročníků se svými rodiči a rodiče dětí, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu.
Nejprve výchovná poradkyně seznámila přítomné žáky a jejich rodiče s přijímacím řízením v tomto školním roce a novinkami, s vyplňováním přihlášek, s termíny podání přihlášek na SŠ a vydávání zápisových lístků. Také se všichni přítomní dověděli, kde mohou najít informace ohledně studia na středních školách.
Potom zástupci jednotlivých škol prezentovali asi 3 - 5 minutovým vystoupením svoji školu - představili jednotlivé obory studia a možnosti následného studia na VŠ, vybavení školy, možnosti ubytování, volnočasového vyžití, uplatnění absolventů atd. Následně měl každý z žáků a rodičů možnost zeptat se zástupců jednotlivých škol na konkrétní věci, které je zajímají.
Letos byla tato akce opět velmi úspěšná. Jen několik málo žáků 9. ročníku má zájem pokračovat ve studiu na jiných školách, než které se letos prezentovaly.
V závěru setkání většina zástupců středních škol poděkovala za pozvání a oznámila, že mají zájem se zúčastnit této akce i v příštím školním roce. Velmi oceňovali přítomnost nejen žáků, ale také jejich rodičů.
Rovněž bylo velmi příjemné slyšet od zástupců středních škol o bývalých žácích naší školy, kteří v současnosti patří k úspěšným studentům těchto škol.

RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně