ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Ve středu 13. listopadu 2019 se uskutečnila ve školní jídelně již tradiční schůzka vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci okolních středních škol a středních odborných učilišť. Tato schůzka se týkala i žáků, kteří mají zájem studovat na víceletých gymnáziích. Setkání se rovněž zúčastnili žáci 8. ročníků a jejich rodiče, kteří se už začali zajímat o možnosti dalšího studia po skončení povinné školní docházky.
Letos bylo pozváno 18 středních škol. Výchovná poradkyně pozvala ty školy, na kterých mají vycházející žáci zájem dále studovat. Pozvání přijalo 16 škol, ale dvě školy nedorazily.
Zájem žáků a jejich rodičů o tuto naši "malou burzu škol" byl velký.
Nejprve výchovná poradkyně seznámila přítomné žáky a jejich rodiče s přijímacím řízením v tomto školním roce a jeho novinkami. Potom zástupci jednotlivých škol prezentovali asi 3 - 5 minutovým vystoupením svoji školu - představili jednotlivé obory studia a možnosti následného studia na VŠ, vybavení školy, podmínky pro přijetí, možnosti ubytování, volnočasového vyžití atd. Některé školy využily ke své prezentaci i videospoty. Samozřejmě se prezentovaly i školy, které přijímají žáky na víceletá gymnázia.
Následně měl každý z žáků a rodičů možnost obejít si zástupce jednotlivých škol a zeptat se na věci, které je zajímají.
Letos byla tato akce opět velmi úspěšná. Snad jen 5 žáků 9. ročníku mají zájem pokračovat ve studiu na jiných školách, než které se letos prezentovaly.

RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně