ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

První listopadový týden se žáci z osmých ročníků naší školy vydali na exkurzi na úpravnu vody a čistírnu odpadních vod v Ivančicích.
Pracovníci vodárenské společnosti nás provedli po úpravně a vysvětlili chod pracoviště. Na ČOV jsme zhlédli instruktážní video o fungování úpravny a čistírny a poté jsme také navštívili provoz (viz. fotografie).
Bohužel nám moc nepřálo počasí, ale i tak to byla vydařená exkurze, která přinesla žákům mnoho nových poznatků o vodě, jejím čištění a užívání.

Mgr. Lenka Málková

náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie
náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie
náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie
náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie náhled fotografie


Foto: Mgr. L. Málková