ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Jsme Češi, a proto je nutné, aby se i naše škola připojila k oslavě vzniku republiky, přihlásila se k hodnotám naší vlasti a připomněla si i vynikající osobnosti našich dějin, které pro své myšlenky neváhaly obětovat mnohdy i to nejcennější.
V úterý 23. 10. 2018 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili filmového představení dokumentárního filmu o T. G. Masarykovi. Osoba prvního prezidenta byla velmi věrohodně a citlivě zachycena od dětských let až po jeho zvolení prezidentem. Některá fakta mnohé překvapila, Masaryk sám se vyznával z toho, že ve své podstatě byl stydlivý člověk, který nerad vystupoval na veřejnosti, nejraději studoval knihy, ale cítil, že pro svůj národ musí dokázat jiné věci, tak jeho osobní život šel stranou. Důležitá byla i jeho láska k pravdě, i když ho někteří za tento jeho postoj rádi neměli. Osoba prezidenta byla v tomto filmu ukázána i v jiném světle, než ve kterém se o něm učíme v dějepise.
Naše škola se zapojila do projektu „Staleté kořeny“ (1918-2018), který byl vytvořen ke 100. výročí založení Československé republiky. Smyslem projektu je ukázat na naše kořeny, odhalit národní identitu a popularizovat hodnotový odkaz našich nejvýznačnějších osobností. Představuje čtyři hodnoty, na kterých byla založena naše státnost – pravda, víra, svoboda a důstojnost.
Konkrétně byl projekt realizován 25. 10. 2018 žáky 8. a 9. ročníků ve 2. patře naší školy.
Paní učitelka Bubeníková s žáky vytvořila v hodinách výtvarné výchovy dekorace ve formě ženských prvorepublikových klobouků, které zdobily vstup do 2. patra, také žáci vyrobili modely starých druhů automobilů – např. TATRA atd. Stěny chodby byly lemovány plakáty s tematikou vzniku republiky. Ve třídách děti zhotovily nástěnky se státními symboly a obrázky života z tehdejší doby.
Šest vyučovacích hodin bylo naplněno následujícími činnostmi. Jedna hodina byla věnována ideám pravdy, víry, svobody a důstojnosti, které žáci vyjadřovali formou divadelních scének pod vedením pana Dymáčka.
Čtyři další hodiny byly zaměřeny na významné osobnosti, které jsou důležité pro náš národ: Cyrila a Metoděje, Jana Husa, J. A. Komenského a T. G. Masaryka.
Paní učitelka Zimmermannová ukázala žákům, jak vypadala cyrilice, kterou měl každý žák napsat svoje jméno na záložku, již si mohl nechat na památku.
Paní učitelka Coufalová se zaměřila na představení osobnosti Jana Husa. Žáci zhlédli film o Janu Husovi a formou kvízu si ověřili, jak dávali pozor. Poslechli si i píseň Ktož sú boží bojovníci, s kterou husité vyhrávali své nejtěžší bitvy. Nejúspěšnější žáci byli odměněni sladkou odměnou.
Paní učitelka Trojanová představila osobnost prvního prezidenta T. G. Masaryka a ukázala dětem formou skládaček i státní symboly. Měla nachystány i osmisměrky, doplňovačky.
Slečna Ivana Zítková vedla s žáky rozhovory, jak probíhal vznik našeho státu, jakým způsobem vznikaly státní orgány, jak začínala fungovat naše republika, jak vznikla měna atd.
Paní učitelka Bubeníková naplňovala v praxi ideu díla Orbis pictus J. A. Komenského. Žáci kreslili a zdobili výtvarně písmena, která se měnila pod jejich rukama v malá umělecká díla.
Celý den se děti interaktivně zapojovaly do projektu o vzniku svého státu a uvědomovaly si, že i ony jsou jeho součástí a mohou být hrdé na lidi, kteří jim zde tento odkaz zanechali, a budou to ony, které v něm budou pokračovat.
Dne 26. 10. 2018 v 10.00 hod. se žáci 9. ročníků (Jana Šlapanská, Marek Kožnar, Tereza Dvořáková, Hai Pham, Denisa Mischeková, Šimon Matoušek) zúčastnili spolu s paní Ing. Navrátilovou, která je pověřena péčí o veřejnou zeleň, a panem ředitelem Mgr. Tomášem Chytkou sázení našeho národního stromu lípy na pozemku naší školy za účasti místní kabelové televize.

Mgr. Eva Coufalová

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg foto024_small.jpg foto025_small.jpg
foto026_small.jpg foto027_small.jpg


Foto: Mgr. L. Bubeníková