ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Ve školním roce 2019/2020 končí povinnou školní docházku na naší škole celkem 56 žáků, z toho 55 žáků 9. ročníku (22 chlapců a 33 dívek), z nižších ročníků letos vycházela jedna žákyně.
Stejně jako v uplynulých letech si žáci mohli podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky. Této možnosti využilo 53 žáků, pouze jednu přihlášku si letos podávaly 2 žákyně. Dvě žákyně se hlásily na školu s talentovou zkouškou. Přihlášku podaly do konce listopadu 2019 a v lednu 2020 vykonaly talentovou zkoušku. Ke studiu byly obě přijaty. Ostatní posílali přihlášky během měsíce února, protože termín odevzdání byl 1. března.
Letos se konala pouze jedna přijímací zkouška, která nebyla v původním termínu v půlce dubna. Vzhledem k uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie se zkouška uskutečnila až 8. června pro žáky 9. ročníku a 9. června pro šestileté a osmileté obory studia. Rovněž letos nebylo možné se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolávat, pouze podat rozhodnutí. V prvním kole byla přijata většina žáků, několik žáků podávalo přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Část z nich ale byla přijata na základě rozhodnutí ještě v rámci prvního kola.
Na střední školy zakončené maturitou bylo přijato 40 žáků, na obory nematuritní celkem 15 žáků. Žákyně vycházející z nižšího ročníku si žádnou přihlášku na další vzdělávání nepodávala.
V tabulkách najdete obory, na které byli žáci přijati.
Také letos si podávali žáci pátých tříd přihlášky na osmileté gymnázium. Bylo jich celkem 9 (2 chlapci a 7 dívek). Také oni si mohli podat 2 přihlášky. Toho využilo pět dětí. Ke studiu bylo přijato 7 žáků (2 chlapci a 5 dívek).
Na GJB v Ivančicích tedy odchází 7 žáků.
O studium na šestiletém gymnáziu projevil letos zájem pouze jeden žák, který byli také přijat.

Přihlášky žáků na střední školy s maturitou
Přihlášky žáků na osmiletá gymnázia
Přihlášky žáků na šestiletá gymnázia
Přihlášky žáků na střední odborná učiliště
RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně