ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Ve školním roce 2018/2019 končí povinnou školní docházku na naší škole celkem 71 žáků, z toho 69 žáků 9. ročníku (45 chlapců a 24 dívek), z nižších ročníků letos vycházeli dva žáci (1 chlapec a 1 dívka).
Stejně jako v uplynulých letech si žáci mohli podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky. Této možnosti využilo 69 žáků, pouze jednu přihlášku si letos podávali 2 žáci. Čtyři žáci se hlásili na školu s talentovou zkouškou. Přihlášku podali do konce listopadu 2018 a v lednu 2019 vykonali talentovou zkoušku. Ke studiu byl přijat jeden žák na obor s talentovou zkouškou, zbývající tři přijati nebyli. Ostatní posílali přihlášky během měsíce února, protože termín odevzdání byl 1. března. V prvním kole byla přijata většina žáků, několik žáků podávalo přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Část z nich ale byla přijata na odvolání ještě v rámci prvního kola.
Na střední školy zakončené maturitou bylo přijato 53 žáků, na obory nematuritní celkem 18 žáků včetně žáků vycházejících z 8. ročníku.
V tabulkách najdete obory, na které byli žáci přijati.
Také letos si podávali žáci pátých tříd přihlášky na osmileté gymnázium. Bylo jich celkem 15 (5 chlapců a 10 dívek). Také oni si mohli podat 2 přihlášky. Toho využilo pět dětí. Ke studiu bylo přijato 9 žáků (4 chlapci a 5 dívek).
Na GJB v Ivančicích odchází 8 žáků a 1 žákyně na sportovní školu do Brna.
O studium na šestiletém gymnáziu projevili letos zájem čtyři žáci, kteří byli také přijati.

Přihlášky žáků na střední školy s maturitou
Přihlášky žáků na osmiletá gymnázia
Přihlášky žáků na šestiletá gymnázia
Přihlášky žáků na střední odborná učiliště
RNDr. Hana Kabelková, výchovná poradkyně