Co nevím, to si najdu
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012


Ukaž se!
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012


Najdi, co neznáš!
2013/2014 – 2., 51.– 209. místo
2012/2013 – 21.– 112. místo
2011/2012 – 16., 21.–175. místo
2010/2011 – 16., 17., 21.–86. místo
2009/2010 – 4., 7.–9., 10., 13. místo
2008/2009 – 21.–119. místo
2007/2008 – 11., 12., 21.–120. místo
2006/2007 – 130.–268. místo

Pravidla soutěže „Ukaž se!


 1. Soutěž provozuje ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, vedoucí projektu je Mgr. Otmar Němec.
 2. Účastníkem soutěže se stává osoba, která je zařazena do databáze účastníků soutěže. Do databáze účastníků bude zařazen každý z žáků ZŠ TGM Ivančice, který v době od 3. 2. 2020 do 30. 4. 2021 odešle správně vyplněný formulář ze sekce „Registrace webu“ a jehož web splňuje podmínky dané v sekci „Zadání webu“.
 3. Správné vyplnění formuláře se všemi povinnými údaji (jméno, příjmení, třída, adresa webu, antispam: 1 + 1 = 2, kontaktní e-mail) je po volbě tlačítka „Odeslat“ oznámeno zprávou o odeslání. V jiném případě celý postup opakujte.
 4. Odeslané informace budou z vyplněného a správně odeslaného formuláře uveřejněny (až na kontaktní e-mail) v sekci „Soutěžní weby“ a to do dvou pracovních dnů.
 5. Každý z účastníků může zaregistrovat do soutěže několik webů (pokud soutěžící zaregistruje více webů, věcnými cenami bude ohodnocen pouze jeden web, který získal nejvíce bodů).
 6. Účastník soutěže může svůj web po zveřejnění v soutěži nadále doplňovat a to až do 30. 4. 2021, kdy bude registrování webů do soutěže ukončeno.
 7. Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a k použití těchto snímků na školním webu či webu sponzora soutěže.
 8. Vyhodnocení a předání cen žákům proběhne v týdnu mezi 17. až 21. 5. 2021 v PC učebně školy.
 9. Za ceny v soutěži organizátor soutěže neručí, není tedy možné žádat náhradu za nefunkční či jinak poškozené odměny.
 10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla.
 11. Každý web projde ohodnocením, za které je možné získat max. 45 bodů. V případě, že dojde ke shodnosti bodů, rozhoduje datum dřívějšího přihlášení webu do soutěže.
 12. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti na soutěži a případnou výhru. Organizátor je povinen ze soutěže vyloučit účastníka hry, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel (zejména pokud jde o chybné vyplnění soutěžního formuláře – nepravdivé informace).
 13. Případné dotazy zasílejte na informační e-mail školy o.nemec@zstgmivancice.cz.


  Doplňující informace:
 1. Při prezentaci vaší záliby (koníčku) plně odpovídáte za uvedené informace.
 2. Obsah vašeho webu nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky.
 3. Pozor na autorská práva (nesmíte kopírovat texty či obrázky, aniž byste neuvedli zdroj, ze kterého čerpáte – vhodné je využít generátor citovaného např. na http://dumy.cz/citace).
 4. Obsah vašeho webu nesmí obsahovat nepravdivé informace/údaje o jiné osobě/věci a nesmí být ohrožena vážnost, dobré jméno nebo pověst dané osoby.
 5. Při jakémkoliv pochybení z výše popsaného nebude web zařazen do soutěže nebo bude zpětně ze soutěže vyřazen.